Share

Chapter 69

Chapter 69

ESPEGEE!!!!

Sunshine Kisses throws her head back when her husband continues to ram her from behind.

Nakaawang ang mga labi na napahigpit ang kapit niya sa kanto ng babasaging mesa ng CEO sa sarap na dulot ng paglabas-masok ng p agkalalaki ni Alejandro sa bukana niya.

“A-Alejandro…ah! Oh…”

Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang batok. Dominanteng humawak roon na para bang nasa isa silang role player at ito ang master na dapat niyang sundin.

“F-ck! So tight. Ah.”

Panay ang ulos ni Alejandro sa likuran niya. Mararahas at tila walang balak na tigilan siya. Hindi malabong mangyari iyon dahil bukod sa walang masyadong tao sa gusali ay matagal na yata siyang nagpapantasya ang asawa niya sa ginagawa nila ngayon.

Office making love is not bad. It’s exciting, erotic, and yeah… Alejandro confessed that he fantasized about her wearing an office skirt and blouse and that he will take her above his d-m
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (10)
goodnovel comment avatar
Lalaine Rambo
Haha collection na pala ngaun n Ale ang panty mo SK haha
goodnovel comment avatar
Anita Cemanes Balane
unlock pls.
goodnovel comment avatar
TiNe Martinez TiNe
Last ep na po ung chapter 70?,
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status