Share

Epilogue (Part 2)

Epilogue (Part 2)

“Chine-check na po namin ang mga CCTV, Ma’am. Pero hindi naman talaga sila lumabas ulit simula nang pumasok silang dalawa sa cafeteria.

“What? Paanong nawawala ang anak ko? Tiningnan niyo na ba ang buong cafeteria? Baka sumuot lang ang dalawang iyon kung saan.”

Naiiyak niyang pagtataas ng boses sa kausap. Inabot ni Alejandro ang kanyang kamay. Kalmado lang ang bukas ng mukha nito subalit alam niyang nag-aalala na rin ito. Madiin ang hawak ng asawa niya sa manibela at mas mabilis ang takbo ng sasakyan kumpara sa normal.

“P-Please find them. Sa ibang lugar. B-Baka nasalisihan lang kayo.”

Nang makarating sila sa paaralan ay nagkalat na ang mga bata sa playground dahil uwian na. Alertado ang mga security guard sa gate at iniisa-isa ang mga kotse na pumapasok at lumalabas sa Academy.

Ang mga wala pang sundo ay hindi muna pinalabas ng gate dahil sa seguridad.

“Where are my babies?” Man
pariahrei

Special chapter and Extra Chapters will follow. Follow our official favebook page: Pariahrei Stories for more spoilers and upcoming books.

| 1
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (58)
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
unlock pls
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status