Share

Extra Chapter 1

Extra Chapter 1

Alejandro noticed that his little princess—Jermaine Cathleen, was always fond of her mom’s make-up kits.

Sampong taong gulang pa lang ay marunong ng maglagay ng lipstick sa bibig at palaging nagpapaganda. Mamuti yata ang buhok niya nang maaga sa tuwing naiisip na maraming boyfriend ang anak niya sa eskwela.

Matigas ang ulong dineklara nito sa kanila ni SK na lahat raw ng pogi nitong kaklase ay ‘boyfriend’ nito. Halos pumutok ang ugat niya sa pambabawal rito kaya lang ay inatungalan na siya ng iyak. Ang kapatid naman nitong si Tori ay tinakot pa siya na lagot siya kay SK.

“Baby Kat, you don’t need that,” wika niya nang makita na naman itong nakaupo sa harap ng vanity mirror ng kanyang asawa. Panay ang suklay ng kulot-kulot nitong buhok.

“Dydy, need ko po. Para beautiful ako palagi.”

“But you’re already beautiful. Kamukha mo si Mommy. Mommy is beautiful.”

Inabot nito sa kanya ang lipstick
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (67)
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
pls unlock
goodnovel comment avatar
Alyen Malabo
unlock pls
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status