Share

Chapter 6

Chapter 6

"Ano? Nagkita ulit kayo ng daddy ni Summer?” Literal na magkasabay na tanong nina Jessica at Qyla nang magkita-kita sila kinagabihan sa bar na dati niyang pinagtatrabahuhan.

            “Kailangan talaga sabay kayo? Sige, lakasan niyo pa,” sarkastikong wika niya sa mga ito.

            Nagkatinginan ang dalawang babae sa harap niya at nang muling ibinalik ang paningin sa kanya ay kapwa ito natawa.

            “Sorry, nagulat lang kami,” Qyla started as she poured a mild alcoholic drink in her own glass.

            Nagkibit-balikat si Jessica at ginaya din ang ginawa ni Qyla. She even offered to her na tinanggihan niya.

            “You know na hindi ako umiinom. Hanggang alas-dyes lang ang paalam ko kay Mama. Kailangan kong maka-uwi bago mag-alas dyes, hahanapin ako ni Summer,” wika niya at kinuha sa mesa nila ang soft drink na iniinom niya.

            Tinapik-tapik siya ni Qyla sa balikat at tumango-tango habang si Jessica naman ay nakangiti.

            “Bakit?” tanong niya sa mga ito.

            “Nakaka-mature talaga ang magkaroon ng anak, Mare,” sagot ni Jessica. “Ang mature mo na ngayon mag-isip. Parang kahapon lang, nasa high school tayo at sinasabi mong hindi ka gagawa ng assignment dahil gagaya ka na lang sa top one natin.”

            “Gaga! Bakit mo ipina-alala?” natawa siya.

            “Pero, mabalik tayo sa ‘mysterious stranger’ na daddy ng inaanak namin.” Ni-quote pa nito sa hangin ang salitang mysterious stranger. “Bakit kayo nagkita? Saan at paano? At ano ang reaksyon mo at reaksyon niya?”

            “Isa-isa lang na tanong,” reklamo niya rito. 

            Natawa lang ito at sinandig ang likod sa sandigan ng sofa. They are in one of the VIP’s rooms na nasa second floor ng bar. Mas tahimik roon kaysa sa first-floor kung nasaan ang dance floor na kasalukuyang bukas na para sa mga gustong sumayaw.

            As usual, kahit pasado alas-otso y medya pa lang ng gabi ay sadyang marami ng customer ang bar. Pulos mga kabataan na hindi na menor  kapag ganitong oras, mga estudyanteng gustong magpakasaya pansamantala.

            “Siya ang may-ari ng Vesarius Airlines,” simula niya.

            Natikal mula sa pagkakasandal sa upuan ang dalawa na para bang nakarinig ito ng isang interesante at nakaka-excite na balita.

            “Teka,” si Jessica na nakatingin pa sa kisame ng lugar na parang may inaalala. “You said na Gideon ang pangalan no’n di ba?”

            Tumango siya. Kilala yata nito.

            “Ibig mong sabihin, si Gideon Vesarius ang daddy ni Summer?” tanong nito na nanlalaki pa ang mga mata.

            Atubiling tumango siya dahil tinatantya niya ang dalawang kaharap na kulang na lang ay dambahin siya sa kinauupuan niya.

            “You know him?”

            Umiling ito ngunit nanatili pa rin ang malaking ngiti nito sa labi. “Not really pero nakita ko na siya. Best friend siya ni Kuya Ali,” wika nito. Ang tinutukoy nitong Ali ay ang kaibigan ‘daw’ ng nakakatanda nitong kapatid. 

“Friend, makalaglag underwear din ang kagwapuhan ng isang iyon katulad ni Kuya Ali. Kung hindi ko lang talaga nahahalata si Ate na in-denial sa feelings niya, naku! Matagal ko ng sinulot iyan si Kuya Ali.”

            Napangiwi siya dahil sa dreamy expression ni Jessica. Halatang may crush nga ito sa Alejandro Almeradez na iyon.

            “Iyon nga,” she continued. “Alam niyo naman na gusto kong sa Vesarius Airlines ako mag on-the-job training di ba? It will have a big effect on my resume at maganda ang future ng mga natatanggap doon.”

            Ngumuso siya at kinuha ang soft drinks sa mesa. She took a sip as she remembered what happened earlier.

            “But sad to say, siya ang may-ari. Alam niya ang sikreto ko. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataon na masabi kung bakit deserve ko na magtraining sa kompanya niya. Kunsabagay,” she swallowed, gusto niyang ma-iyak, “sino nga naman ang gustong magkaroon ng empleyadong ibinenta ang sarili kapalit ng pera?”

            “Hey, don’t say that,” sita sa kanya ni Qyla ngunit may kalakip iyon ng pag-aalala.

            “Sinabi niya ba sa harap mo na hindi ka niya tatanggapin dahil sa nagawa mo? Aba! Gago ‘yon, ah!” inis na wika ni Jessica na para bang hindi ito pre-school teacher at umaakto na namang amasona.

            “Hindi.” Bahagya siyang natawa kaya kumalma ang kaibigan na mistulang manunugod. “Hindi niya lang ako binigyan ng pagkakataon. After he kissed me, he said I’m done.”

            Sa pang-ilang daang beses nang araw na iyon, gumuhit na naman sa kanyang isipan ang marubdob na halik ni Gideon.

            “What?!” Qyla and Jessica asked in unison. “He kissed you?”

            Napatanga siya sa harap ng mga kaibigan. Sinabi niya ba ang pangyayaring iyon?

            Heck! Yes, sinabi niya at paniguradong tatadtarin na naman siya nito ng mga tanong.

“Nagrespond ka? May nangyari na higit pa doon? Masarap h*****k?”

Sinasabi niya na nga ba!

            Sa huli, wala na siyang nagawa kundi magkwento sa mga ito. These two girls are her best of friend. They were with her on her darkest and challenging days. Isa pa, alam ng dalawang ito ang kanyang sikreto tungkol sa totoong pagkatao ng kanyang anak. Walang dahilan para magtago siya sa mga ito.

            “Sasabihin mo ba sa kanya ang tungkol kay Summer?” tanong ni Qyla.

            Bumuntong-hininga siya. Iyon din ang umokupa sa isip niya kaninang nasa cafeteria ng Vesarius Airlines. “Hindi ko alam. He is powerful and rich. Hindi ko alam kung tama bang ipakilala ko sa kanya si Summer.”

            Hindi niya kasi alam kung tatanggapin ba nito ang kanyang anak. Knowing that her daughter is a product of one-night full of l(u)st. Walang namagitan na pagmamahal sa kanila ng gabing iyon. Gideon has lust and her was after the money she will get from him that time. Iyon lang at wala ng iba. It was all purely business.

            Natatakot siya sa magiging reaksyon at sasabihin nito kapag nakilala nito si Summer. She can’t take to see her daughter hurting. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang ayawan sa murang edad nito.

            Hindi nga rin niya alam kung may asawa at anak na ito. Baka magulo ang pamilya nito kapag sinabi niya sa lalaki ang tungkol kay Summer. Hindi nga ba’t sinabi nito na thirty-three na ang lalaki?

            Sa gwapo at yaman niyon, impossibleng wala pa.

            “Pero alam mong karapatan niyang makilala si Summer dahil siya ama, di ba?” singit ni Jessica. Seryoso na ito sa pagkakataong iyon. Hindi katulad kanina na bumubungisngis na naman.

            “Oo. Sabi nga sa akin ni Mama, kahit anong mangyari, siya pa rin ang ama ni Summer. Pero, natatakot lang ako para sa baby ko. I don’t want to let her feel unwanted. Ang bata niya pa. Paano kung ayawan siya ng ama niya?”

            “Naiintindihan ka namin,” wika ni Qyla at lumipat ng upo sa tabi niya. Ganun din ang ginawa ni Jessica, pinapagitnaan siya sa kinauupuan. “Pero hindi mo makukuha ang mga sagot sa tanong at what if’s mo kung hindi mo susubukan. Saka di ba, walang sikretong hindi nabubunyag.”

            “Ayaw rin naming na masaktan si Summer. Parang anak na rin namin ang batang ‘yon. Lumaki siya na nasusubaybayan namin. Pero hindi ba’t mas mabuti na iyong maaga pa lang ay malaman na niya ang totoo? Sooner or later, paniguradong maghahanap na iyon ng daddy.”

            “She did last week,” wika niya at hinilot ang sintido, naisip ang larawan ni Gideon na nasa kanya na kinuha niya sa wallet na naiwan nito sa sofa ng hotel.

            “See? Pero kung ano man ang disisyon mo, igagalang namin iyon at susuportahan ka.”

            She smiled at them, almost teary eyed. Kapag ganitong may girl-bestfriend moment nila, it was always the best.  

           

           

Comments (34)
goodnovel comment avatar
Ana Bergoro
maganda sabihin mo Ng to2o lyzsa sa ama ng bata para alam niya na nag kaanak kayo
goodnovel comment avatar
Julierub Makiling Japson
True best friend is always there for us
goodnovel comment avatar
Cherrymea Amen Brizuela
may next pa po ba??
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status