Share

Chapter 87

THE ROOM did not have enough light so that Freni could see what was inside. But she knew someone was there. And he or she needed some help. Their help.

However, the strong smell of urine and human waste attacked their noses. 

Napaubo si Freni sa tindi ng amoy.

"Papasok ka sa mabahong kwartong iyan? Amoy patay iyan, tao."

"Hindi kita pinipilit na samahan ako sa loob. Kung gusto mong mag-stay rito sa labas at magbantay kung may papasok ba, you go ahead. Basta ako? Titingnan ko kung nasa loob ba ay ang kasama ko."

"Nakakasuka ang amoy. Amoy palang, may warning na na huwag ka ng tumuloy."

"Shut up! Tigilan mo nga iyang pagiging kontrabida mo sa buhay ko. Kung makaakto ka, daig mo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status