Share

Chapter 88

NANLAKI ang mga mata ng babae sa sinabi niya. "Anong sabi mo?" tanong nito na animo hindi narinig ang sinabi.

The mermaid heard her loud and clear. Inuutusan lang siya nitong ulitin iyon. And why not? She will give her what she wants. Madali lang naman siyang kausap. "I just said that you are a bitch. May problema ba tayo roon?" tanong niya. 

Rage nearly consumed her. "Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ang bagay na iyan?  Kung tutuusin, pwede kitang patayin sa puntong ito. Sino ka ba? Isa ka lamang mahinang tao. Ni wala  ka man lang angking kapangyarihan. At ikaw pa ang may ganang magsabi niyan? How dare you!"

Nanginginig ang mga kamay ng sirena. Animo ilang sandali na lang ay sasaktan siya nito. 

If there was something Freni

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status