Share

Chapter 90

MASTER WAS PACING BACK AND FORTH. 

Halos mabutas na ang sahig na nilalakaran niya. Dinamba pa rin ng takot ang kabuuan ng pagkatao niya. Takot para sa babae. 

Ilang oras ng nasa silid si Dovee at ang isang kasama nito. Habang ginagamot si Freni.

He just hoped that she was still alive. Hindi niya kakayaning mawala ito. Mas mabuti pang siya na lang kaysa si Freni.  Hindi niya kakayanin. Habang buhay niyang sisihin ang sarili oras na may mangyaring masama rito. 

"Xanti? Ayos lang ba sila sa loob?"

Pinatawag niya ang lalaki nang makarating sila sa palasyo. At hindi ito unalis sa tabi niya hanggat hindi nila nasisiguradong ayos na ang pakiramdam ni Freni.

Hindi niya

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status