Share

Chapter 12

KAPWA TAHIMIK na tinungo nina Freni at Nacho ang daan palabas ng kweba. Mabuti na lang at walang anumang masamang nangyari sa bata. Kahit na hindi na siya pagbantaan ni Starry, alam niya ang responsibilidad niya sa bata. Poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Ito ang kapatid na hindi niya naangkin. Palibhasa, nag-decide mama niya na tama na ang isang anak.

Bago pa man sila nagsimulang maglakbay, nilagyan muna nila ng pagkain ang mga tiyan nila. Mas mabuti na iyong hindi kumakalam ang mga sikmura nila sa pagpapatuloy ng paglalakbay na ito.

Nagpalinga-linga si Freni.

Nasaan na ba iyong labasan?

"Nacho, may alam ka ba sa kwebang ito?" Sabi nga nito, isa ito sa mga bantay. Baka nakapunta na rin dito ang bata.

"Pumunt

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status