Share

Chapter 13

SA SUMUNOD NA mga oras, walang nagawa si Freni kundi tingnan ang lumalalang kalagayan ni Nacho. Inaapoy ito ng lagnat. Halos mapaso siya sa tuwing nilalagay niya ang kamay niya sa noo nito. 

Hindi na niya halos alam kung ano ang susunod niyang gagawin. She also uttered countless heartfelt prayers upang marinig ng Diyos ang panalangin niya. Baka kaawaan siya Nito at pagalingin si Nacho.

She did not want anything bad to happen to him. 

Pinainom niya rito ang natitirang tubig  na dala sa bata. Sa loob ng mga oras na iyon para siyang baliw na tinitingnan ang paghinga nito. Natatakot siya na baka hindi na ulit ito kumuha ng hangin.

Malapit na namang lumaganap ang gabi. Sa ngayon, wala siyang pakialam kung matagpuan man siya ng mga alaga ni Sophia. Mas mabut

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status