Share

Chapter 14

YUMUYUKO ang bawat taong nasasalubong nina Freni kapag nakikita si Master. Makikita sa mga ito ang paggalang sa lalaki.

Pasimple niya tuloy na inamoy ang sarili.

Napakislot siya.

Nakakahiya ang amoy niya. Marumi na rin ang damit niya. Hinayaan niya itong mauna ng ilang hakbang. Mamaya, maghahanap siya ng bagong damit at maliliguan na rin.

"Master..." bati ni Alfonso.

Napatingin ito sa kanya ngunit agad ding binawi.

"Tawagin mo ang manggagamot ng Ebrosirka," ang tanging sagot lang ni Master at nagtuloy-tuloy sa kwarto.

Maingat nitong inilapag ang bata sa kama. "Sigurado ka bang matutulungan ng manggagamot mo si Nacho?" Tinanggal ni Fren

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status