Share

Chapter 15

FRENI COULDN'T felt any fresher than she did. Nakaligo na rin siya sa wakas at nakapagpalit ng t-shirt at pantalon. Kanina lang din ay pinadalhan siya ng mga pagkain ni Master sa mismong kwarto na tinuluyan nila. Akala niya gugutumin pa siya ng lalaking iyon.

Nacho, magandang balita ang iuuwi namin. Diyan ka na muna, magpahinga.

May kumatok ng pinto. Binuksan niya iyon. Ang matanda na palaging kasama ni Master. Napag-alaman niya na ang pangalan nito ay Alfonso at ito ang kanang-kamay ni Master.

Bahagya itong yumuko katulad ng ginagawa nito kay Master. Sa lahat ng tao sa kastilyo, ito lang din ang naging mabait sa kanya.

"Tinatanong ni Master kung handa na po kayo."

May pagpipilian pa ba siya? Handa man siya o hindi,

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status