Share

Chapter 16

BAGO PA MAN bumukas ang gate, inihanda na ni Freni ang sarili. She was expecting ugly creatures. Afterall, this was beyond human understanding. Hindi niya alam kung paano pa nag-register ang lahat ng ito sa utak niya. So many informations. The heck. Noon ni multo nga ay hindi niya pinaniniwalaan. Para sa kanya, bunga lamang iyon ng malikot na imahinasyon ng mga tao. And then other creatures existed. The werewolves. The vampires. And everything.

Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Freni sa nakita. What she was seeing was two beautiful women with butterflies encircling their head. Susugal siyang buhay ang mga paruparong iyon.

May malaking pool sa gitna at nandoon ang isang babae na suot ang Inside Out na outfit. Kung hindi siya nagkakamali, si Sadness ang ginagaya nito. Iyong is

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status