Share

Chapter 17

PABALIK-BALIK NG lakad si Freni. She's been waiting for forever! Naghihintay siya kung kailan sasabihin ni Master na aalis na sila pero hindi pa rin nito ginagawa.

Arg!

Maliban sa pagpahid sa mga pawis sa noo ni Nacho, wala na siyang ibang magawa. Pwede siyang lumabas. Hindi siya pinagbawalan ni Master. Kahit na pagbawalan siya nito, lalabas siya...kung gusto niya kaso hindi. Ayaw niyang makipaghalubilo sa mga taong pinapatay siya sa tingin.

Hindi ba nila alam na hindi ko kayang pumatay kahit na lamok?

Masyadong judgemental ang mga tao rito.

Hindi niya kayang patayin si Master kahit na ginagawa siya nitong manlalaro sa laro nilang dalawa. It sounds so wrong. Tinuruan din naman siya ng mama niya na isang napakalaking

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status