Share

Chapter 5.1

IKATLONG

TAUHAN

“Selene”

KATAHIMIKAN.

Masyadong tahimik.

Nakabibingi.

Nakaaabala.

Ayaw niya ng ganito.

Dahil tanging paghinga niya’t malakas na pagkabog ng dibdib ang kanyang nauulinigan.

Nanunumbalik sa kanya ang mga pagkakataong pagharap at pagkausap niya sa sarili sa harap ng kanyang salamin.

Mga pagkakataong nananatili siyang gising sa gabi upang pakiramdaman ang katahimikan ng kanyang silid.

Mga pagkakataong nananatili siyang tago sa pamamagitan ng nakapaligid sa kanyang makakapal na mga pinid.

Mga pagkakataong naging mag-isa siya’t walang kasama.

Dumaan ang mga taong halos matuyo ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing sinusubukan niyang magsalita’y parang pumu

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status