Share

Chapter 14.1

IKATLONG

TAUHAN

“Selene”

TUNOG ng makina.

Alatiit niyon.

Kanyang paulit-ulit na nauulinigan.

Marahan siyang napahimas sa kanyang mga braso’t binalingan ng tingin ang maliit na monitor sa kanyang harapan.

Paiba-ibang guhit ang kanyang nakikita roon: maliliit na mga linya, sunod-sunod, saka lalaki.

Halos pare-pareho ang kanyang nakikita, tila’y may sinusundang muwestra iyon.

[ muwestra - pattern ]

Subalit hindi iyon problema: ang mahalaga nama’y hindi iyon maging diretso.

Nagpakawala siya ng malalim na buntonghininga.

Ilang beses niyang pinilit itago ang kanyang sarili sa loob ng suot niyang chaketa sa labis na nadaramang lamig.

Lamig na tila’y umaabot hanggang sa k

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status