Share

Chapter 14.2

IKATLONG

TAUHAN

“Selene”

INABOT niya ang silya sa kanyang harapan at mahinahong naupo roon.

Nang maramdaman ang lamig na dulot ng metal sa bangko, lalo lamang na humigpit ang pagkakayakap niya sa sarili.

Ilang beses siyang napabuga ng hangin. Pinipilit panatilihin ang natitirang init sa kanyang sistema sa pamamagitan ng pagkukuskos sa dalawa niyang mga palad.

Kaagad siyang tumigil nang maramdaman ang maliit na kirot doon. Binalingan niya iyon ng tingin, at muli na lamang na nag-iwas nang matagpuan doon ang mga pasang kanyang natamo.

Mga pasang kanyang natamo mula sa pagkakatulak nito sa kanya.

Pasimple niyang tinapunan ng tingin ang kumot na nakalatag sa ibabaw.

Tila ba’y nais niyang agawin iyon; saka ibalot sa buo niyang katawan at damhin ang init

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status