Share

Chapter 15.3

IKATLONG TAUHAN

“Dra. Suarez”

NANGANGALIGKIG niyang mga daliri ang mahigpit na lumamukot sa hawak.

Napaangat siya ng tingin. Maliliit na ingay ang paulit-ulit na kumakalansing sa bakuran ng kanyang mga tainga.

Hindi tumitigil.

At mukhang . . . nakikilala niya ang tunog na iyon.

Nagsimula siyang maglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog—palakas iyon nang palakas. Nang nasa paanan na siya ng kanyang mesa, doon siya napahinto nang pamilyar na papel ang lumipad at nakuha ang kanyang atensiyon.

Muli niyang tiningnan ang papel.

Nasundan ng kanyang mga mata ang pagkawala niyon mula sa kanyang hawak kasabay nang sunod-sunod na paglantad ng kaparehong mga papel sa kanyang harapan.

Records.

Madalian niyang dinalo ang likuran ng lamesa kung saan nagmumula ang mga papel.

Marahas niyang itinulak ang mesa pagilid, at doon natagpuan ang kanyang printer na paulit-ulit na ginagawan ng kopya ang records na pinakaiingatan niya.

Ang medical records ni Selene.

“Shit!”

Hindi niya naiwasan ang magpakawa
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status