Share

Chapter 15.4

IKATLONG TAUHAN

“Dra. Suarez”

“SO.” Marahan siyang napatalon sa pagkakagulantang nang dumilat ito at muli siyang sinalubungan ng ngisi.

“You dropped a question earlier. And I dropped mine.” Marahas siyang napalanghap ng hangin nang tumayo ito.

“Will you answer mine once I answer yours?”

Hindi niya binabawi ang kanyang tingin mula sa mga mata nitong mapaglaro, sa labi nitong nakaukit ang isang ngising ginagawa siyang tuliro.

Wala siyang balak sagutin ito.

Nanatili siyang kalmado kahit na taliwas sa kanyang ipinapakita ang damdaming sumisiklab sa kanyang looban.

Nanunuya itong tumawa bago siya irapan. “Okay, I’ll tell you why I’m here.”

Humakbang ito palapit.

“The answer is simple. You maybe even know the reason why, Doctora.” Hindi siya nagpapatinag sa mga tingin nitong hinuhukay ang kanyang ikinukubling takot.

May inilabas itong papel.

Kaagad na lumipat ang kanyang tingin doon. Napansin niya ang muling pag-angat ng dulo ng labi nito.

“I want this medical record to be clear.”

Nanlaki a
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status