Share

Kabanata 7

Pagkabalik namin sa table ay malisyosang nakatingin sa amin ang pinsan niya. Nakangisi siya kay Calvin pero nang magtama ang paningin namin ay ngumiti siya ng malapad. Pakiramdam ko tuloy ay may iniisip siyang hindi maganda.

"Mom texted me, Calvin! Baka hindi mo muna ako matuturuan ngayon," sabi ni Bea pagkaupo namin. 

"Ha? Bakit daw?" nagtatakang tanong ni Calvin. 

Nagkibit-balikat ang babae. "No idea. Next time na lang, ha? Si Amara na lang muna ang turuan mo ngayon. Bye!" Nakangiting kumaway pa ito sa amin bago nagmamadaling umalis. 

The heck? Natutop ko tuloy ang aking bibig dahil kasama ko na naman siya. And take note, this is unexpected. Akala ko pa naman ay makakapag-aral ako ng tahimik. 

"Hindi ka pa uuwi?" Tanong ko makalipas ang ilang minutong katahimikan.

Tumingin siya sa 'kin. "Hindi pa. Tuturuan na lang kita tutal nandito na tayo," 

Unti-unti akong tumango at pinigilan ang sariling huwag ngumiti.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status