Share

Kabanata 8

Halos dalawang linggo na ang lumipas simula noong naging instant tutor ko si Calvin. Noong nakaraan nga ay three consecutive days niya akong tinuruan kaya labis ang tuwa ko no'n. Sa mga araw na nagdaang kasama ko siya ay lalo lang akong nahulog. Hindi ko alam kung ganoon ba talaga siya, pero grabe siya magturo sa akin. Tinatamad na ako pero siya ay pursigido pa ring matuto ako.

"You should know how to design a website. Next school year ay baka ituturo na sa inyo 'yan kaya aralin mo 'to." He silently tapped the book that was rested on the table.

"Next school year pa naman 'yon, e!" Pagdadahilan ko.

Tumingin siya sa 'kin kaya napaiwas ako. "Sulitin mo na 'tong mga oras na tinuturuan kita dahil baka hindi na 'to mangyari sa susunod na pasukan," aniya.

"Bakit naman?" Kunot-noong tanong ko.

"I'm turning 5th year. Masyado nang busy sa acads, baka wala na akong oras sa pagtuturo sa 'yo. And besides, two months lang ang sinabi ni Ynna na tuturuan kita," he

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status