Share

Kabanata 12

"Ano'ng ibig mong sabihin?" Kunot-noong tanong ko.

He leaned forward a little more. Naduduling tuloy ako sa sobrang lapit niya. Halos lumabas na rin ang puso ko sa aking dibdib dahil sa sobrang kaba.

"Paano mo nasabing wala kang chance? Sino'ng nagsabi sa 'yo?" He uttered using his deep manly voice.

I gulped and looked away. "A-Ano... B-Bakit? Totoo naman, h-hindi ba? Lahat naman ng nagkakagusto sa 'yo ay walang pag-asa,"

"What if I told you you're an exception?" He grinned.

"H-Ha?"

Umayos na siya ng upo na ikinahinga ko nang maluwag. Narinig ko pa ang mahina niyang pagtawa na lalong ikinabog ng dibdib ko. Mataman naman siyang nakatingin sa akin habang nakangisi kaya hindi ko siya magawang tingnan. Nakakalunod ang mga tingin niya.

"I feel the same way, Raine!"

Just by hearing those words, I knew what he is talking about. Is he confessing to me right now? As in ngayong araw talaga?

"You heard me?" He added.

Gulat a

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status