Share

Chapter 8

J A Y D E N

Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman yung safeness na naramdaman ko kanina. When Johnson came and rescued me from my evil stepbrother, George.

I asked, kung bakit siya nasa labas kanina, gano'ng delikado ang paglabas para sa kanya. Na-bored lang daw siya sa bahay ni Meyer. Di ko naman siya masisisi dahil iniwan namin siya doon mag-isa kanina. Sakto namang nakita niya ako at kung hindi dahil sa kanya, I would have been home now with a bleeding lips and a black-eye. Thanks to him.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status