Share

Chapter 12

J A Y D E N

NAGKAROON ako ng malay sa tabi ni Johnson. Nakatingin siya sa akin na may pagka-bigla sa itsura nito. Marahan akong umupo at minasdan ang paligid kung nasaan kami ngayon.

Medyo madilim na ang langit at unti-unti na ring binabalutan ng dilim ang paligid. Sa tantiya ko ay alas sais na ng gabi, pero nandito pa rin kami sa masukal na bahagi ng gubat kung saan kami bumagsak kanina.

"Thank God, gising ka na." Mah

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status