Share

09: Lover’s Quarrel

    HINANAP NI Milo ang call button sa app na iyon. Agad niya namang nakita. He pressed it. Pagod na ang isipan niya pero dinagdagan ng babaeng ito. Nabuhay ba ito upang gawing miserable ang buhay niya? 

    Calling Leticia.

    “Oh? Bakit hindi ka na sumasagot diyan? Natatakot ka na?” tanong niya sa screen na para bang sasagutin siya nito.

Pick up, woman. Let us settle this, once and for all. Ano? Natatakot ka na ngayon? 

Mahal niya ang mga babae. Hindi na iyon dapat itanong sa kanya. P

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status