Share

11: Eyeball

“SINO BA iyang Gong Yoo na iyan?” tanong ni Milo. 

Hindi siya pamilyar sa pangalan at ngayon lang niya iyon narinig. Hindi rin naman siya mahilig magbabayad sa telebisyon. Kaunti lang ang mga Philippine actor at actresses maging sa ibang bansa. Mas nanonood kasi siya ng sports lalong-lalo na sa paborito niyang frisbee. Mas kilala niya sina Oscar Pottinger, Dylan Freechild, Kurt Gibson, Jimmy Mickle, Jack Williams, at iba pa. Huli siyang nanood ng movie noong last year pa. 

Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Kent. Na parang nagkaroon din siya ng dalawang ulo. 

He closed his eyes, then squeezed it shut for a moment. “‘Tol naman. Saang planeta ka ba nagmula? Extra points sa chicks kung alam mo kung sino si Gong Yoo. Yayayain ka niyang mag-Korean drama marathon kayong dalawa. P

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status