Share

13: Galleon Trade

    TINAPIK NI KENT si Milo sa balikat. There was no evidence that he believed him. Sino ba namang maniniwala sa sinabi niya. Kahit na siya, nagdadalawang-isip na. “Ikain mo na lang iyan, ‘tol. Kung ano-ano ang pinag-iisip mo, eh. Hindi naman totoo iyang mga ganyan. Baka nagka-temporary amnesia ka at nakalimutan mo ang nangyari noong sandaling iyon. Selective amnesia, kumbaga. Napanood ko iyan sa tv. May mga ganiyang kaso.”

    Sumandal si Milo sa upuan. Hindi iyon bunga ng nalipasan ng gutom. Always on time siyang kumakain dahil na rin sa mommy niya na always siyang binubungangaan kapag late siyang kumain. Baka magkasakit daw siya. Sa daddy naman niya, enough na ang tingin nito upang sundin niya ang sinabi ng mommy niya. His dad always make sure that his wife will never be disrespe

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status