Share

14: Esmeralda

Warning: Strong language ahead. Be warned.

*****

DUMAGUNDONG ANG DIBDIB ni Leticia. Ito na ba ang tamang pagkakataon upang magkita sila ni Esmeralda? Bakit pa siya magpapakita kung puwede namang huwag na lang siyang magpakita sa babae, at hindi niya ipaalam ang pagkatao niya. Tiyak na maguguluhan lang ito sa identity niya.

Kung hindi naman niya gagawin iyon, what will happen to her? Wala siyang kahit na sinong kakilala sa panahong ito. She felt helpless. 

Naghalo-halo ang emosyon niya ngayon. May kasiyahan, excitement, at pangamba. "S-salamat, Ginoo. Hihintayin ko na lang siya sa garden," pahayag niya sa katutubo. 

"Kung iyan ang iyong gusto, Binibini. Maiwan na lang muna kita rito. Hindi na magtatagal si Senyorita Esmeralda.”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status