Share

17: Fixing

“Kent, pwede bang bigyan mo muna kami ng panahong magkasarilinan?  Hindi na biro ito,” seryosong saad ni Milo sa kasama. 

Tumigil ang lalaki sa pagdila sa tunaw na ice cream. “Totoo na ba talaga iyan? Parang araw ng mga patay iyang mukha mo, ‘tol. Sige na nga. Text-text na lang tayo.” 

Tumayo si Kent at iniwan silang dalawa.

Marahang napabuntong-hininga si Leticia. “Let’s calm down, shall we?” suhestiyon niya sa lalaki.

Patuloy pa rin itong nakatayo, nagpupuyos ang kalooban.

“Is there anything you can do to fix everything? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi ka lang nakilala ni Kent, hindi sana magiging ganito ang lahat. Everything is your fault, Le

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status