Share

22: Bituin (Part 2)

"Sana ganyan kadali katulad ng pagkakasabi mo," komento ni Leticia. "Wala sana akong iisipin ngayon."

How will she time jump if she did not know how?

"Just close your eyes and focus. Your desire to travel should surpass the heavens. Ganoon dapat ang ma-feel mo, Leticia."

"I don't understand what you are saying," saad niya. "Everything seemed difficult to comprehend,” reklamo niya sa katabi. “I wonder kung may problema ba sa comprehension ko or wala.”

“You’re confused, Leticia. Iyan ang nangyayari sa iyo. Take your time. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo para hindi ka ma-stress.”

Nanulis ang nguso niya. “Madali lang sabihi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status