Share

24: Gymnasium

Hindi pumunta si Leticia sa library katulad ng nauna niyang plano. Instead, hinanap niya ang classroom ni Bituin nang hindi na muna iniisip si Milo. Mamaya na niya iisipin ang kasalanang ginawa niya sa lalaki.

Ngayong nahimasmasan na siya, ngayon lang niya napagtanto na sumobra na rin siya sa ginawa niya kanina. 

Ilang ulit siyang napabuntong-hininga.

Wala na siyang magagawa. When she will have the time, she will say sorry kay Milo. Hindi niya kailangang magpaka-bitch dahil hindi siya ipinalaki ng ganoon ng kanyang mga magulang.

Isa-isang sinuri ni Leticia ang bawat classroom na may klase. Ang sabi ni Bituin may klase ito sa Physical Education subject. Dalawa lang naman ang pwede nitong puntahan. It’s either sa gymnasium or sa mga classroom. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status