Share

25: Milo and Andro's Future

Malungkot na tiningnan ni Andro si Leticia. Kumikinang nga ang mga mata nito ngunit dahil sa problema nilang dalawa ngayon. Pilit itong ngumingiti sa kanya, pampalubag-loob. However, her guilt was like a leech, seeping all her positive energy. Hindi niya magawang maging masaya at umakto na parang walang nangyari. 

"It will not be late, Leticia. Alam kong gagawin mo ang lahat para tulungan ako. Kaming dalawa ni Milo. You’re a responsible individual. Kayang-kaya mong lutasin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay mo."

Natigalgal si Leticia. 

Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. "You knew about what is happening to Milo? Kailan pa niya sinabi? Are you mad at me, Andro? Dinamay ko na ang kaibigan mo. You should be angry at me hindi itong ang bait mo pa rin sa akin. I do not deserve it. Na

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status