Share

CHAPTER 15

"Bull's-eye!" sigaw nilang lahat.

I wiped my sweat and look at them. Napatawa lang ako sa kalagayan nila ngayon dahil lahat sila ay parang namamangha parin.

Lahat kami ay nagsasanay para mapaghandaan ang paglalakbay namin sa Caribbean Sea. Tunog ng alon, hangin, espada, at pana ang naririnig ko. Everyone is sweaty, everyone is busy. Well except for the Captain who is sitting there and watching us, pr should I say, watching me.

I can see in Fauve's eyes that he's not surprised that I am good in archery. He looked so proud.

I mastered archery. Hind ko alam kung sa genes ba iyon o sa skill talaga. Each day, we're getting nearer and nearer the sea where the Hellers are. Kailangan ko na ring sanayin ang sarili kong makipaglaban hindi na aasa lang ako lagi sa mga kasama ko.

"Pahinga ka muna, Binibini." sabi ni Alex sa akin.

Salitan sila ni Xander sa pagturo sa akin dahil mas gamay nila ang larangang ito.

I sat beside Fauve who's watching me all the time and drank in his cup of water.
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status