Share

CHAPTER 16

Mahimbing ang tulog ko dahil katabi ko si Fauve buong gabi. Maaga din akong nagising dahil hindi ako mapakali at para bang may bumabagabag sa akin.

I get up and do my usual routine before going out. As usual, mga crew agad ang bumubungad sa akin pagkalabas na pagkalabas ko, pero ngayon, parang balisa sila na ewan.

I looked at the surroundings, the sky was still gray, the ocean was still. Hindi din mahangin at parang strange 'yung feeling ko sa lugar na ito.

Caribbean Sea was the first thing that comes up into my mind. Ito na ba iyon?

I thought it's only in the movies to see the dark sky and to feel a strange feeling in this place.

"Magandang umaga, Binibini. Pinapatawag ka na po ni Kapitan sa hapag." sabi ni Jungle sa akin.

Nagulat ako dahil ng pormal niya, pero sumunod nalang din ako.

His boots are the only thing that is creating a spund as we head to the dining room.

Pagkadating ko doon ay natahimik silang lahat. Binaba din ni Fauve ang librong binabasa niya at ngumiti sa akin
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status