Share

Chapter 39: First Stolen Kiss

CLAIRE'S POV

Marahan kong idinilat ang aking mga mata at inilibot ang tingin sa buong kwarto. I'm in this hospital room again, should I call this my resting place starting from now on? Napapadalas ako rito, siguradong sa susunod na paggising ko ay narito na naman ako.

Sinubukan kong bumangon at naupo sa kama, napadako kaagad ang paningin ko sa couch nang mapansin ko pa ang lalaking nakaupo ro'n. May hawak siyang libro na nahaharangan ang kaniyang mukha kaya hindi ko malaman kung sino siya. I know it couldn't be my brother but someone who appreciates the book, that would be him.

Bigla nalang n'yang ibinaba ang hawak n'yang libro at hindi sinasadyang magkatitigan kami nang tumingin siya sa direksyon ko. Kaagad kong iniiwas ang tingin ko nang makilala ko siya, tama nga ang hinala ko. It's Drish!

Sa sobrang kaba ko, bigla nalang tumibok nang mabilis 'yong puso ko. Hindi ako mapakali ngayong s'ya lang ang kasama ko rito sa loob ng kwarto. Naiilang ako sa kaniya sa totoo lang. Gusto kong m
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status