Share

Chapter 40: Unrequited Love

CLAIRE'S POV

"Sigurado ka bang dito mo 'yon nawala? We've been searching for it for three hours now," Elaine said in a complaint. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang sa paghahanap.

Sinamahan niya ako na bumalik sa training ground para muling hanapin 'yong kwintas ko pero hanggang ngayon ay hindi parin namin nakikita. I'm certain this is where I lost it while I was running around the track but we couldn't find it anywhere. Could it be that someone else picked it up?

"Maybe someone has already picked it up, what should we do? Hindi 'yon pwedeng mapunta sa iba," muling imik ni El na may pag-aalala. I don't know why but she's probably worried about something.

"Let's go, we might find it on our way back," I replied and immediately turned my back. Tumabi siya sa akin at sinabayan ako sa paglalakad palabas ng central training ground.

Hindi pa kami nakararating ng gate ay natanaw ko mula sa hindi kalayuan si Abby kasama ang tatlo niyang miyembro. Napatigil kami sa paglalakad nang mapan
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status