Share

Chapter 43: A Field Of Roses

CLAIRE'S POV

Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumaan ang halos tatlong linggo na hindi ko na namamalayan. Wala akong ginawa kundi ang mag-ensayo, ang sundin lahat ng inuutos ni Xian. Naging rutina ko na ang paggising ng maaga para maghanda, mag-ensayo hanggang hapon at pahinga naman sa gabi. I have no choice but to get used to it, kahit na pakiramdam ko ay susuko na ang aking katawan dahil sa pagod.

"How's your training with Xian?" Elaine asked before drinking a glass of water. Kasalukuyan kaming nasa harapan ng hapagkainan at katatapos lang mag-almusal.

"Wala namang bago, he's strict as usual and he always annoys me every time I lose against him," seryoso kong sagot na ikinatawa naman niya. Ano namang nakatatawa sa sinabi ko?

That Xian really gets on my nerves almost every day. He won't let me stay more than ten steps away from him, he won't take his eyes off of me, and he sometimes acts as if he cares about me. Hindi ako komportable sa tuwing magtatama ang aming mga mata
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status