Share

Chapter 9

“You don't have a boyfriend?” he asked. 

In fairness, ang daldal ni Mr. Ferrell  ngayong gabi, ah. Ito ba ang resulta ng nangyari sa amin kanina? E dapat nga magreklamo siya kasi sa halip na siya ang pagsilbihan ay ako pa ang inaano niya. Hay.

Tumango ako rito at humikab. Hindi ko alam kung anong oras na. Napapahaba na ang aming usapan. Actually, ako lang ang nagkukwento at nakikinig at nagtatanong lamang siya ng mga bagay-bagay.

“But you do have feelings for someone?” tanong nitong muli habang sumisimsim sa hawak niyang baso ng vodka.

Sa tanong niya ay bigla kong naisip si Hector. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang sumulpot sa isipan ko. Siguro tama nga si Ate May. May 'crush' ako kay Hector. Ang gwapo rin kasi nu'n, e. Kahit alam kong mas guwapo si Mr. Ferrell, hindi naman maipagkakailang gwapo talaga si Hector.

“You're smiling,”

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Richelle Balse
Next episode please
goodnovel comment avatar
Inday Rose Calesbon
Next po please
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status