Share

Chapter 11

Hawak ang dibdib akong naglakad papasok ng Ferrell Building. Kahit wala na ako sa bahay ni Mr. Ferrell ay ramdam ko pa rin ang naiwang bigat na awra nito sa katawan ko. He's blunt. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung gaano siya karahas pagdating sa kama.

Pinilig ko ang aking ulo at sinuri ang aking katawan. Nagbihis na ako ng isang kulay orange na tshirt dahil sa takot na baka sakaling biglang sumulpot si Mr. Ferrell sa kaniyang opisina. Para pa namang kabute 'yun. 

“Chloe!” Tumili si Jayjay nang makita niya akong papalapit. “May chika ako!” 

My forehead creased. “Ano 'yun?” 

Kumindat-kindat ito na ipinagtaka ko. I tilted my head, trying to figure out what she's about to say. Nagiging manghuhula talaga ako kapag nangbibitin ang taong nagkukwento sa 'kin.

“Wala, kinilig lang ako.” Humalakhak ito. “Alam mo ba, hi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (4)
goodnovel comment avatar
Neva Estacio
unlock pls.
goodnovel comment avatar
Miling Trinidad
mapaano para mg load
goodnovel comment avatar
Niecel Villanueva
ang haba ng buhok mo Chloe ......
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status