Share

Chapter 17

“B-Bakit niyo po ako dinala rito?” mahinang tanong ko.

Hindi ito sumagot. Sa halip ay parang mas lalong nalukot ang mukha nito, tila bay may pumasok na hindi kaaya-ayang balita sa kaniyang tenga. Nakakatakot tuloy magsalita. Baka literal na bumuga ito ng apoy.

Matapos niyang sumulpot bigla kanina ay kinaladkad niya ako paakyat dito sa kaniyang lapag. Wala si Maia rito kaya nagtataka ako. Siya rin ang nagtulak sa push cart kanina na ikinabigla ko. I mean, ni minsan ay hindi ko naisip na makikita ko si Mr. Ferrell, este, Cameron na magtutulak ng cart.

“I told you to clean my floor, didn't I?” malamig pa sa yelong tanong nito.

Dala na rin siguro ng pagkasanay ko sa ganitong pag-uugali niya ay ngumuso lang ako sa halip na manginig sa takot. “'Yun kasi ang sabi ng head, e. Since bumalik na si Ate Maia, babalik na ako ulit sa floor—”

“I don't fucki

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Lorna Lorilla Capuchino
pa unlock Po please
goodnovel comment avatar
Gemma Guanzon
pa unlock please
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status