Share

Chapter 21

Ininat ko ang aking katawan at humikab. Umagang-umaga gusto ko pang matulog. Matagal akong nakauwi kagabi dahil ayaw akong pauwiin ni Cameron. Such behaviors of him is odd. I mean, kinikilig ako sa kaniya pero… hanggang doon na lang 'yun. At saka, paghanga lang itong nararamdaman ko. 

“Oh, Chloe? Kumusta kahapon? Nakapagpahinga ka ba nang maayos?” tanong ni Ate May Ann. 

Matamis akong ngumiti sa kaniya at tumango. “Sobra, Ate. Dinala ko si Clein kahapon sa mall at binilhan ng mga gamit.” 

Si Clein ang pahinga ko. I know it's kinda weird to hear that. Pero iyon ang totoo. Kaya nga nang gumaling siya ay parang bumalik ang nawala kong katinuan sa katawan. 

“Someone spotted you in the mall with the billionaire, Cameron Ferrell. Totoo ba 'yun?” s

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Marie del08
plssss unlock this very nice story i love it, im so excited to finish reading. thank you po
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status