Share

Chapter 22

“De La Salle?” nakaawang ang labi kong sambit nang tumigil ang sasakyan sa parking lot ng De La Salle University. Nilingon ko si Cameron at natagpuan itong nagtatanggal na ng seatbelt. “C-Cameron. Masyadong mahal dito. Sa iba na lang.” 

“Let's go.” He cocked his head; telling me to move. 

Napasimangot ako at napilitang tanggalin ang aking seatbelt. Nauna siyang lumabas ng sasakyan at hindi ko alam kung bakit ngunit nakaramdam ako ng kaginhawaan. Nakaka-suffocate ang presensiya niya. Nakakakaba na hindi ko maintindihan. 

But the erratic beat of my heart came back to life when he opened the door beside me. Napaawang ang aking labi. Hindi ko alam na nagbubukas siya ng pinto ng iba. Kilala ko siya sa pagiging makasarili, e. Guguho na ba ang mundo o ano?

“Stop staring

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Lyzzel Borromeo
yarii k nnman Brianna hahah...........itong c Cameron hangang ngyon hndi mkhalata..halay!!...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status