Share

Chapter 67

Para akong lutang buong biyahe. Akala ko ba may hindi sila pagkakaintindihan ng mga Yildirim? Bakit naman siya sisipot sa wedding anniversary ni Papa at ng bago niyang asawa? Huh?

This is making me confused as hell! Para na akong timang nakaupo sa passenger's seat at walang imik. Cameron and Cambria exchanged conversation and I'm not in the mood to listen to their chats. 

“We're here,” pagpupukaw ni Cameron sa aking isipang kung saan-saan na napapadpad. 

I blinked my eyes several times and looked outside the window. Nabungaran ko ang engrandeng mansion na halata mong may okasyon sa loob. Maraming sasakyan ang nakaparada and I guess those cars are owned by their visitors. 

&ld

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (6)
goodnovel comment avatar
Mary Joy Lacson
update naman...
goodnovel comment avatar
Raquel Concepcion
hindi na ng update ang author nito..
goodnovel comment avatar
Raige Schenette Spainew
update pls
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status