Share

Chapter 70

Naalimpungatan ako nang makaramdam ako ng gutom. Tumagilid ako ng higa at dahan-dahang minulat ang aking mga mata. Naramdaman ko ang pagyakap ni Cameron sa akin nang mahigpit. 

Nag-angat ako ng tingin at bahagyang tinampal ang kaniyang pisngi. That was an enough move to wake him up. Minulat niya ang kaniyang mga mata at nagbaba ng tingin sa 'kin. 

“Gutom ako,” I whispered. “Gusto kong kumain.” 

Tumihaya ito at kinusot ang kaniyang mga mata. Ngayon ko lang din napansing nakaunan ako sa kaniyang braso habang ang isang kamay ko'y nakalapat sa kaniyang dibdib. The position is undeniably comfortable somehow.

“You want to eat something?” he asked. 

Agad akong tum

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Assenav Sunev Senañirt
next chapter
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status