Share

Pack Life

Dahan-dahan akong nagising at sinusubukang lalahanin ang nangyari na parang bang sinususbukan kong lumangoy pataas mula sa malalim at madilim na tubig.

Alas-nuwebe nang muli, at may usok sa paligid. Ang mga tao ay tumatakbo sa paligid at sinusubukang makatakas sa apoy, may mga putok ng baril. Sinara ko ang aking tainga at sinusubukang alisin ang gulong nangyayari nang may humawak sa aking balikat, ang sakit nun.

Tumingin ako sa mukha ng lalaki, ngunit malabo ang lahat. Pagkatapos nun ay  tumatakbo na ulit ako, nagtago ako sa ilalim ng isang mesa at ipinikit muli ang aking mga mata at tinakpan ang mga tainga ko.

“Huwag kang matakot, proprotektahan kita...” sabi ng mahinahon na boses. Lumingon ako at mayroong isang lalaki, mas matanda siya kaunti sa akin. Nagtatago siya kasama ko habang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status