Share

Homecoming

Huli na para sa akin na tumakbo. Nakatingin lang ako sa paparating na mga sasakyan at huminto ang isa sa mga ito sa mismong harapan ko. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang amoy ni Rick.

“Alice! Salamat sa Diyos at ligtas ka,” sabi nito sa may taas ng ulo ko, nakasubsob ang ulo ko sa dibdib niya habang yakap niya ako. Agad naman akong pinapasok sa loob ng Van at naupo ako roon kasama si Rick.

“Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari?” tanong ni Rick ng mahinahon.

Hindi ko alam kung paano ba mag-uumpisa. Sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat, kung paano ako dinakip at kinuha ng mga rogues at saka niligtas ni Lucian Blake.

Nanigas ang mukha ni Rick. Galit na galit siya, pansin ko iyo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status