Bebeh Ko (Filipino)

Bebeh Ko (Filipino)

By:  Yesha Lee  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
22Chapters
10.1Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Sa simula pa lang ay iba na ang dating ng guwapong si Shann Dorantes kay Crisanta. Kaykisig nito sa kanyang paningin at tila kaysarap nitong magmahal sa pakiramdam niya. Ginawa niya ang lahat upang mapansin nito - nagpaganda siya, nagbihis ng disente, at ginawa niya ang mga bagay na sa tingin niya ay magpapalugod sa binata. Subalit tila kahit ano ang gawin ay hindi mapansin ng simpatikong Dorantes ang lahat ng effort niya! And worst, sinabi pa nitong kailanman ay hindi papasa sa panlasa nito ang uri ng isang Crisanta Briones!But poor Shann, hindi ang gaya ni Tat ang basta na lamang sumusuko sa larangan ng pag-ibig. Kahit gayuma ay handa nitong gamitin kung iyon man ang pinakahuling paraan upang makuha ang pagtingin ng binatang replica ni Aga Muhlach.PS: Bago mo basahin ang kuwentong ito, siguruhin mo munang nabasa mo na ang FIND ME nina Agustin at Europa. Sa kuwentong iyon kasi unang ipinanganak ang love story nina Shann at Tat kaya dapat ay nabasa mo na iyon. Posted rin at completed na ang chapters ng kuwentong iyon dito so pakihanap na lang sa aking silid-aklatan :)Also, available rin ang physical book nito sa mga Gaisano store!Salamuch!- Amor Filia-

View More
Bebeh Ko (Filipino) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
22 Chapters
Prologue
PASADO alas-singko na ng hapon. Kasalukuyang nakatambay ang magkaibigang Genevova at Crisanta sa labas ng cubicle ni Europa, hinihintay na makatapos ang huli sa trabahong ginagawa."Hindi ko talaga mapaniwalaang boyfriend mo na si Fafa Austin, sister! What you have is like a...hmmm...rags to riches fairy tale!" May kasama pang talon at pagtili ang matinis na tinig ni Jane.Si Agustin Perez na anak ng may-ari ng Perez Empire na pinapasukan nila ang nobyo ni Europa. At ilang Linggo pa lamang buhat nang magkaunawaan ang mga ito sa tulong na rin ni Crisanta. Lingid kasi kay Eure ay gumawa ng sariling paraan ang kaibigan upang magkasundo ang dalawa kaya naman laking pasalamat nito kay Tat matapos na maging opisyal ang relasyon nito kay Mister Perez.Kunwa'y napasimangot si Eure sa narinig na sinabi ni Jane. "Ano naman ang akala mo sa akin? Pulubi?!" Bahagya pang nakataas ang isang kilay nito. Nag-aayos na siya ng gamit upang makauwi na matap
Read more
Chapter 1a
PASADO alas-singko na ng hapon. Kasalukuyang nakatambay ang magkaibigang Genevova at Crisanta sa labas ng cubicle ni Europa, hinihintay na makatapos ang huli sa trabahong ginagawa."Hindi ko talaga mapaniwalaang boyfriend mo na si Fafa Austin, sister! What you have is like a...hmmm...rags to riches fairy tale!" May kasama pang talon at pagtili ang matinis na tinig ni Jane.Si Agustin Perez na anak ng may-ari ng Perez Empire na pinapasukan nila ang nobyo ni Europa. At ilang Linggo pa lamang buhat nang magkaunawaan ang mga ito sa tulong na rin ni Crisanta. Lingid kasi kay Eure ay gumawa ng sariling paraan ang kaibigan upang magkasundo ang dalawa kaya naman laking pasalamat nito kay Tat matapos na maging opisyal ang relasyon nito kay Mister Perez.Kunwa'y napasimangot si Eure sa narinig na sinabi ni Jane. "Ano naman ang akala mo sa akin? Pulubi?!" Bahagya pang nakataas ang isang kilay nito. Nag-aayos na siya ng gamit upang makauwi na matap
Read more
Chapter 1b
"GOOD MORNING, Sir Dorantes!"Iyon na ang ikalimang ulit na 'Good morning, Sir' na narinig niya at batong-bato na siya. These past few days ay napapansin niyang tila nagiging bugnutin siya. Ano't tila nakakasawaan na niya yata ngayon ang mga bagay na bahagi na ng everyday routine niya?Kanina lamang ay bisita niya ang latest fling niyang si Maita. At gaya ng inaasahan ay nakipaghiwalay na siya sa babae. Maganda si Maita at ang makurbang katawan nito ay sapat para kahumalingan ng sino mang kabaro niya. Subalit ang nakakainis ay hindi man lamang nito nagawang pukawin ang damdamin niya sa loob ng halos isang linggong pakikipagrelasyon dito. She's almost perfect! At sa isiping tila parati siyang nagsisilbing yelo sa gitna ng mainit na karagatan ay nanlulumo na siya.Sa araw-araw na pamamalakad sa Dorantes Group of Companies ay kabisado na niya ang lahat-lahat. Isa rin iyon sa mga nakaiirita sa kanya. Naturingang fulfilled businessma
Read more
Chapter 2a
"TAT, 'yung invitation nga pala ni Mr. Dorantes, pakibigay na lang sa kanya.""Invitation? Photocopies ang dala ko para kay Sir Austin hindi—""Crisanta, nalimutan mo na bang ikaw ang nagprisintang magpapamigay ng imbitasyon sa kasal ko? Ang alam ko ay inilagay mo iyon sa drawer mo!"Agad nakuha ni Tat ang ibig sabihin ng palihim na pagkindat ni Eure sa kanya habang nagbabasa ng magazine si Shann sa couch na kinauupuan nito."Ah... oo nga pala. Oh my...nasa akin nga ang mga imbitasyon...nasa drawer ko nga, 'di ba. Sorry, friend.I'm gonna get it now..." Tumalikod na siya matapos tanguan ng kaibigan.Nagmamadali niyang tinungo ang sariling mesa at kinuha mula sa drawer niya ang imbitasyong natitiyak niyang inilagay roon ng sino man kina Eure at Jane. Nang magbalik sa opisina ni Austin ay nakuha agad niya ang signals ng pagtayo ni Eure."Shann, would you mind if I leave you here? I just need to go to the
Read more
Chapter 2b
MADILIM pa ang kapaligiran ay laman na ng kalsada kinabukasan si Crisanta. May pasok siya ng alas-otso ng umaga at bagaman alam na ipagtatanggol ni Eure kay Austin ay hindi pa rin niya ibig ang maantala sa pagpasok. Minabuti na niya ang mapaaga sa pagpunta kay Mr. Dorantes kaysa tanghaliin sa pagpasok sa opisina.Hiningi niya ang cellphone number ni Shann kay Eure at sinubukang tawagan ang lalaki subalit unattended naman ang cellphone nito.Nang marating ang building ay namangha siya. Napakalaki at napakarangya pala ng gusaling iyon. Ang sabi ng kaibigan, pag-aari raw ng lalaki ang Columns Ayala. At ngayong naroon na siya, parang ibig yata niyang malula sa isiping kay Shann ang building na iyon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sadyang mayaman ang guwapong lalaki.Hindi niya maiwasan ang maging mapagmasid habang naglalakad sa reception area. Lahat ng taong nakikita niya ay maliliksing kumilos. Lahat ay tila robot na gumagalaw sa imaginary time n
Read more
Chapter 3a
"THIS CAN'T happen, Doc," nanlulumong wika ni Shann."But it happened already and for sure, will always happen everytime you see this lucky lady..." Napangisi ang matandang doktor sabay tapik sa kanyang balikat. "Shann, narito ka na. You've been waiting for this thing to happen...for this woman to come. And now that she's finally here, why don't you try to gamble?"Sa isip ay natanaw niya si Crisanta. Ang kabuuan nitong tunay na nakadadala. Okay, she was really glamorous; the type of her beauty would never fade in time. Kagaya din ng ugali nitong hindi marahil kailanman magbabago. Bigla ay napailing siya. "Doc, this is really impossible. You just don't know what you are talking about. This woman is like a...my God, she's like...Ugh,this is absurd!"Hindi napigilan ng doktor ang mapatawa sa reaksiyon ng pasyente nitong tila diring-diri sa kung anong naiisip nito. "Shann...Shann...You had the chance to tell so many things against her and yet, you
Read more
Chapter 3b
ILANG SANDALI na siyang naroon sa labas ng kalyeng tinitirhan ni Crisanta pero hindi pa rin niya mapagdesisyunan kung bababa siya o hindi ng kanyang sasakyan. Kung susundin niya ang 'reseta' ng doktor ay papabor iyon sa kanya, subalit kung susundin naman niya ang bagay na tumatakbo sa isip ay tiyak na 'goodbye, warrior' ang magiging resulta.Paano nga ba niyang susundin ang payo ni Dr. Ramirez gayong tingnan lang ang kalyeng tinitirhan ni Crisanta ay tila aatakehin na naman siya ng migraine?Ito na siguro ang tinatawag na 'battle of the brains.' Ang sinasabi ng isip niya ay kaiba sa pangangailangan ng 'the other brain' niya. Naihilamos niya ang palad sa mukha kasabay ng malalim na buntong hininga."Mister Dorantes?!" anang isang boses. Mabilis siyang napalingon sa tumawag.And there, the stubborn woman was standing at the middle of the street. She was wearing a light blue denim skirt and on top was a br
Read more
Chapter 4a
"WHAAATTT???!!!""OA, berks. Stop it," sawata ni Crisanta sa dalawang kaibigan. Laglag ang panga ng mga ito sa ibinalita niya."Naririnig mo ba ang sarili mo, Crisanta? You just announced that you are about to live in with Mr. Dorantes and you don't expect us to react?" nanlalaki ang mga mata at butas ng ilong na wika ni Jane."Oo nga. And to think that you didn't even mention anything about marriage. Basta ganoon lang. Na makikisama ka lang kay Shann. Klaruhin mo nga ito, Crisanta."Napalunok siya. Paano ba niya ipaliliwanag sa mga kaibigan ang tunay na rason ng plano nilang magsama ni Shann gayong ito mismo ay hindi rin maipaliwanag sa kanya ang motibo nito? Makailang ulit niya itong tinanong at sa tuwina ay kibitz-balikat ang nagiging tugon ng mayamang binata.Anyway, whatever his reasons were no longer important to her. What was more important was the fact that she would be seeing Shann the ver
Read more
Chapter 4b
"WHAT'S this?" takang tanong ni Tat nang ilapag ni Shann sa mesa ang ilang puting papel."Contract."Napakunot ang noo niya. Kailangan pa ba nila ng kontrata?"Surely, you don't expect me to just live with you without conditions."Pinigil niya ang mapasinghap. Conditions? Na para bang siya pa ang lumapit sa lalaki at humiling ditong kailangan niya ng bed partner?"Crisanta, I only want the best of everything. Look, it says here that every month, you will receive a certain amount of fifty thousand pesos. This would be a great help to your family."Umarko ang kilay niya sa nais ipahiwatig ng kausap pero sa labis na pagkabigla ay wala halos siyang maitugon dito."Also, you will be receiving twice of the said amount on the sixth month. Kasi, by that time, I'm pretty sure that—""—that I am already pregnant?"Namilog ang mga mata ni Shann sa sinab
Read more
Chapter 5a
GANAP na alas-siyete nang marinig ni Crisanta ang pagbukas ng pinto. Kaliligo lang niya at natapos na rin niyang ayusin ang silid na obvious naman na pagsasaluhan nila sa loob ng ilang buwan."Hi!" Shann approached her without smiling. Bahagya siyang na-disappoint. Hindi iyon ang inaasahan niya. She was actually expecting for some sweet gestures from Shann. Iyon bang tipong hahalik ito sa pisngi niya pagdating, o kaya ay yayapusin siya nito nang may paglalambing.'Ambisyosa ka, Crisanta! Paano niyang gagawin iyon eh bading nga siya hindi ba? Ano pa ba ang rason niya sa mga weird niyang plano?'Napahugot siya ng pagkalalim-lalim na buntong hininga. Ang pag-ibig niya kay Shann ay iyong tipong hindi magbabago ano man ang mangyari...'I still love you Beh...kahit pa bading ka...aswang man o maligno, promise!' "Tat?!"Naturete siya nang bahagyang lumakas ang boses ni Shann. N
Read more
DMCA.com Protection Status