A Taste by You (Tagalog)

A Taste by You (Tagalog)

By:  SleepyGrey  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
27Chapters
16.9Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Luxury and wealth does not always results to happiness-especially in the case of Kaisler Tanteo, a famous chef with a great physique, strong charisma and incredible wealth who had experienced loneliness in his young age. It was blessing in disguise, when he met Blessie Vedra, a girl who has a lot of positivity and full of energy in life. This girl made his life bring into new side of the world which happiness and love exists. But, fate loves playing and their lives of Blessie are the chosen toy.Every thing is subject for a change after a sudden mishap, they are, even not intended. Life encounters distinguishable scenario that may bring different effect to us. How can a young adult like them may able to get through those rough path? Would there be any changes after such unforeseen encounter to the new version of Kai who became "maginoo ngunit bastos"? How this sudden interaction would change their life? Will this bring hope for each other or another grim disaster?

View More
A Taste by You (Tagalog) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
27 chapters
Prologue
SIMULA na ng summer at bahagya ng umiinit ang paligid ngunit hindi nito napigilan na mapuno nang malalakas na musika at matitingkad na ilaw ang buong XYLO at the Palace. Halos lahat ay masayang nagwawala sa saliw nang malalakas at makabagong mga tugtugin na pinapatugtog ng DJ. Sa isang gilid, habang abala sa pag-inom ng kanyang paboritong whiskey na ‘Jameson’ ay pinagkukumpulan ng mga kababaihan ang isang hot at gwapong binata na nakaupo sa isang VIP glassed room na nagmamasid sa nagkukumpulang tao na tila may hinahanap doon. Habang abala ang mga mata nito sa pagmamasid ay nahagip ng kanyang mga mata ang magagandang dalaga na hindi maalis ang mga tingin sa kanya at bahagyang kinikilig habang sila'y abala sa kakatingin sa binata. Lihim na napangisi ang binata.“Found my target,” wika ng binata sa kanyang sarili sabay ngiti sa mga ito dahilan para mapatili ang mga dalagang hindi mapakali sa sulok na iyon. Hindi inalis ng binata ang kanyang mga tingin sa mga ito
Read more
Chapter 1: Whiskey meets You
The nightlife has never been so quiet. Everything remains the same; it is only I who has changed.   NAPABUNTONG-HININGA na lang si Kai matapos niyang lagukin ng buo ang alak sa kanyang baso. Labis siyang kinakain ng mga bagay-bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi siya mapalagay kung kaya’t muli itong nagsalin ng whiskey sa kanyang baso at tinungga nang isahan lamang. Halos nakailang baso na ang binata ngunit tila ba’y tubig lamang ito sa kanya at ‘di man lang tamaan ng kalasingan. Nagdaan ang mga oras hanggang sa tuluyan niyang naubos ang isang bote ng whiskey at balak niya pa sanang um-order ng isa pa ngunit sinabihan siya ng bartender na magsasara na ang bar, kung kaya’t napagpasyahan na lang niyang umuwi. Binayaran niya na ang kanyang nainom saka naglakad papunta sa parking lot ng naturang bar kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Napatingala ito sa langit kung saan naroon ang libo-libong mga bituin na kumikinang sa madilim na kalangitan. Mat
Read more
Chapter 2: Meet my ⅔ of Myself
NANG MAKABALIK si Kai sa kanyang bahay ay may kakaibang tingin na ipinukol sa kanya si Robert at may ngisi sa kanyang labi na labis na kakaiba na halos umabot na sa mga tainga nito. “Wait, Kai, what was that? You appear to have a strong affection for her?” panunuksong saad ni Robert. “Stop it, Robert,” malamig na saad ni Kai. “Are you certain there hasn't been anything—" “I said, stop!” mariin nitong saad kay Robert na tinapunan niya rin nang matatalim na tingin. “Woah! Wow! Calm down, man! You don't need to be so enraged. I'm just curious as to why you're so wound up over it,” wika ni Robert na ngayon ay kapwa na nakataas ang mga kamay sa ere na animo'y sumusuko. Napapalatak si Kai at bumalik sa kanyang upuan saka itinuon ang atensyon sa kanyang pagkain samantalang si Robert ay patuloy siyang pinagmamasdan. Habang pinagmamasdan niya ang kaibigan ay hindi talaga magawang magpaawat ng kanyang bibig sa kanyang ka-tsimosohan. “But
Read more
Chapter 3: Tears in My Memories
MEDYO nakakalayo na ang binata kina Blessie nang ibalik niya muli ang kanyang tingin dito at pinagmasdan itong muli. Sinuri nitong mabuti ang dalaga, ibang-iba ito noong huli silang magkita ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Ang tanging nangingibabaw nang sandaling iyon ay ang hindi maipaliwanag na tuwang nararamdaman nito kahit na anong pilit niyang ikubli hanggang sa pagtungo nito pabalik sa kusina. “What's up with that grin on your face, Kai?” salubong tanong ni Robert sa kanya. “Nothing,” tipid na sagot niya at pilit na ikinumpas ang kanyang sarili sa dating sarili nito. “Kai, why are you keeping me in the dark? Is this what true friends do?” pagdadramang sabi ni Robert na may paghawak pa sa kanyang dibdib na animo'y nasasaktan. “Stop it, Robert; don't get yourself into trouble by being curious about anything. You're behaving like an old hag who gossips all day,” walang kagatul-gatol na saad nito at dire-diretsong naglakad papunta sa kitchen p
Read more
Chapter 4: Taste of Your Lips
NAKARAMDAM ng pagkailang si Blessie dahilan para mawalan itong muli ng balanse sa biglang paggalaw nito sa kanyang pagkakaupo sa duyan. Mabilis na iniapak ni Kai ang kanyang mga paa sa buhanginan upang makuha niya ang balanse at maging suporta upang masalo si Blessie sa muntikang pagkakahulog nito. “Haven’t I told you to be more careful?” madiing sabi ni Kai na may halong matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa naagaw ng mga mata ni Kai ang kanyang atensyon. Hindi niya maintindihan pero nakaramdam siya ng kakaiba nang sandaling iyon. Where I had saw this eyes? Pakiramdam niya ay nakita niya na iyon. Pamilyar siya ngunit ‘di niya maalala. May kung anong kabog sa kanyang dibdib ang dinala ng mga matang iyon sa kanya. “Here’s your punishment for making me worried.” Isang mabilis na pagdampi ng mga labi ang ginawa ni Kai sa dalaga na kinalaunan ay unti-unting lumalalim. Tila naparalisa ang katawan at tinakasan
Read more
Chapter 5: Meet My Version 3.0
ILANG minuto lang ang lumipas at nagkamalay na muli ang dalaga na may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Sigla na dumadaloy sa kanyang ugat sa lahat ng parte ng kanyang katawan at tila ba ibang tao na ito sa awra at pustura nito. “Raise and go wild, bitch!” tuwang-tuwa na sabi niya. Tumayo ito at lumapit sa salamin para makita ang kanyang sarili. “Oh my god! What the hell is going on? What's the story behind this shit? Blessie, curse you! You're so out-of-the-box!” nanggigigil na saad nito sabay ng mga malulutong na mura ngunit mas lalo itong napamura nang makita ang maliit na bukol sa kanyang noo. “Fuck you, Blessie! What have you done to your face? God damn it!” Sunod-sunod na mura ng dalaga. Sa pagkainis ay agad itong nagtungo sa banyo upang maligo dahil sa ramdam nito ang panlalagkit ng kanyang katawan dahil sa pawis. “What are you up to, Blessie? Why do you live as if you're a dumb? Why do I come into contact with your sweat in
Read more
Chapter 6: The Old Me And You
HINDI ALINTANA ng dalawang magkadaupang-palad ang malamig na pagaspas ng dagat maging ang malamig na ihip ng hangin. Ang lagablab at silakbo ng kanilang katawan ang tanging nagpapairal sa kanilang huwisyo nang gabing iyon. They’re giving each other heat as much as they wanted. “I think we can make this better if we’re lying,” suhestiyon ni Blythe na tumataas ang libido sa kanyang katawan. Hindi na umimik si Kai at kinarga na ang dalaga papunta sa pangpang kung saan ay may maliit na cottage. Doon ay muling naglaplapan ang dalawa ng walang pakundangan at mas naging gigil at mapangahas sa kanilang ginagawa. “I can’t take it any longer. Eat me now,” pakiusap ni Blythe na tila nawawala na sa kanyang sarili. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Kai at agad na sinunggaban ang bukana nito at kinain ng buong giliw. Sobrang napapaliyad si Blythe sa sensasyon na tumatakbo sa kanyang katawan habang patuloy pa rin sa pagkain si Kai sa kanyang perlas. Sa labis na sarap na
Read more
Chapter 7: Tracing the Marks
NATIGILAN ang binata nang sandaling iyon at pinagmasdan ang dalaga na tila ba'y sinusuri iyon ngunit napahinto ito nang biglang umihip ang malakas na hangin dahilan para manindig ang kanyang balahibo. Bumangon ito sa pagkakahiga sa buhanginan at kinuha ang mga nagkalat na damit nila ng dalaga sa pangpang. Hindi na nahanap ng binata ang kanina’y suot na dress ng dalaga kung kaya kinuha niya na lamang ang kanyang long sleeves at sinuot iyon sa dalaga. Sinuot niya naman ang basa niyang slacks saka binuhat ang dalaga papunta sa kanyang room at inihiga niya ito sa kanyang kama para mas maging kumportable ang pagtulog nito. Pasado ala una na ng umaga ngunit hindi madapuan ng antok ang binata dahil hindi siya mapalagay mula nang makita niya ang balat ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may hinanap sa kanyang contacts saka tinawagan. “Shin, can you do me a favor?” bungad niya sa kausap sa kabilang linya. “Kindly do a background check
Read more
Chapter 8: Gotta Find You
“KAI! Still there?” Natauhan si Kai nang marinig niya ang malakas na boses ni Shin sa kabilang linya. “Sorry,” malungkot na sambit niya at naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. “Are you okay?” nag-aalalang tanong ni Shin. “Talk to you later.” Sabay patay ng tawag at walang ano-ano’y isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Bigla niyang tinabig ang lahat ng gamit sa ibabaw ng mesa dahilan para kumalat ang mga iyon sa sahig, maging ang kanyang niluluto ay natapon. Hindi niya ininda ang pasong natamo dahil sa kaserola niyang tinabig at nagpatuloy pa rin sa pagwawala pati ang mga babasaging mga plato at baso ay nabasag dahil sa kanyang hindi makontrol na emosyon. Hindi pa ito nakuntento at pinagbabasag pa ang ilang kagamitan na nagdala ng mga hiwa sa kanyang braso at pisngi rason para umagos ang dugo rito. Napaupo ito sa sahig at napasapo sa kanyang ulo habang humahagulgol. “What I have d
Read more
Chapter 9: Bomb & Surprises
MATAPOS ang ilang sandali ay huminga nang malalim si Blessie hanggang sa tuluyan na siyang kumalma at tumigil sa pag-iyak. “Are you okay now?” tanong ng binata. Napabalikwas si Blessie nang marinig niya ang isang pamilyar na boses at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya kung sino ang binatang biglang sumulpot sa kanyang harapan. “Trey? What are you doing here? How did you get in?” Sunod-sunod na tanong ni Blessie na gulat na gulat nang makita si Trey. Hindi ito makapaniwala na narito ang binata ‘pagkat alam niya ay nasa L.A ito at abala sa mga negosyo nito roon. “Yes. Giving you comfort. I get in through door,” sagot ni Trey ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanyang tanong. “LMAO! Seryoso? I mean, kailan ka pa dumating?” naguguluhan at hindi magkamayaw na tanong ni Blessie sa binata. Ang kaninang lungkot na nararamdaman ay mabilis naglaho at napalitan ng pagkalito at pananabik nang sandaling makita niya ang binata. Napangiti ng li
Read more
DMCA.com Protection Status