Owning Her (tagalog)

Owning Her (tagalog)

By:  Raw Ra Quinn  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
9.8
Not enough ratings
14Chapters
20.3Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

"Pakakasalan Kita," Walang emosyong mababakas sa boses nito. Sa tono nito ay hindi nagtatanong kundi nagsasabi lang na para bang utang na loob niya pa at dapat siyang matuwa.Napatigil siya sa pag-iyak. Marahas na nag-angat siya ng tingin dito. Nababaliw na ito kung iniisip nitong papayag siya sa gusto nitong mangyari. Hindi sa lalaking bumaboy sa kanya. Mapait siyang natawa "Hinding hindi ako magpapakasal sa demonyong katulad mo!" Puno ng pagkamuhi na sigaw niya dito. Ngunit wala siyang nagawa ng kaladkarin siya nito papunta sa isang judge para magpakasal. At mas lalong wala siyang nagawa ng unti-unting nahulog ang loob niya dito at matutunan itong mahalin sa kabila ng mga nangyari.

View More
Owning Her (tagalog) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
14 Chapters
Chapter 1
"See you on monday, Class," nakangiting paalam ni Angela sa kanyang mga grade three students. Four o'clock na kaya uwian na rin ng mga student niya. Nag-uunahan nang magsilabas ang mga ito pagkatapos mag-bless at magpaalam sa kanya. Sinisinop na niya ang mga lesson plan at libro na gamit niya sa pagtuturo nang may magsalita sa gilid niya."Hi, Teacher, maganda ka pa sa hapon," nakangiting bati ni Ishmael na nakasandal sa hamba ng pinto. Napangiti siya dito."Naligaw ka ata?" biro niya."Pinapasundo ka ni Insan," anito habang naglalakad papunta sa armchair na nasa harapan ng desk niya at naupo. Nais niyang matawa dahil halos di ito magkasya sa upuan sa laki ng katawan nito at sa tangkad nito, nagmukang bangkito ang armchair.Pinsan ito ng boyfriend niya, kababata niya rin. Nangunot ang noo niya. Wala silang usapan ni Jonas na may lakad sila ngayon."Wala siyang nabanggit na magkikita kami,"
Read more
Chapter 2
Marahas nitong hinawakan ang baba niya at pinaharap dito."Sa'kin ka lang Angela! Ako lang ang pwedeng magmay-ari sayo!" mariing sabi nito. Sinampal niya ito. Nakita niya ang lalong pagdilim ng mukha nito. Umangat ito nang kaunti sa pagkakadagan sa kanya at mabilis na iniikot siya nang higa. Ngayon ay padapa na siyang nakahiga sa kama.Itinaas ng isang kamay nito ang suot niyang palda habang ang isang kamay nito ay pumipisil sa likod niya na pumipigil sa kanya na bumangon. Marahas din nitong sinira ang panty niya. "Wag! Please Mael maawa ka wag mong gawin sa'kin to!" Naghalo na ang pawis at luha niya sa pagmamakaawa dito pero para itong walang naririnig.Pinaghiwalay ng tuhod nito ang mga hita niya saka itinaas ng bahagya ang pang-upo niya. Nanlaki ang mga mata niya at napasigaw sa sakit nang marahas itong pumasok sa kanya."Fuck! you still intact!" parang nababaliw na sabi ni
Read more
Chapter 3
HINDI alam ni Angela kung gaano na siya katagal nakatitig sa table niya sa loob ng faculty room nang mapansin niya ang mantsa ng tinta ng ballpen sa kanyang lamesa. Kumuha siya ng tissue at dahan-dahan iyong pinupunasan. Pero lalo lang kumalat ang tinta. Ang marahan niyang pagkuskos sa mantsa ay naging madiin at mabilis. Di niya namamalayan ang panggigil na maalis ang tinta sa lamesa niya, pati ang mga luha na kumawala sa mga mata niya.Naalala niya ang nangyari nung Biyernes ng gabi. Ang paulit-ulit na pagsasamantala sa kanya ni Ishmael. Ang paulit-ulit niyang pagmamakaawa hanggang sa mamaos siya. Ang mantsa na naiwan sa puting kumot na sapin ng kama kung saan walang awa siyang paulit-ulit na sinamantala, binaboy at winasak ng taong pinagkatiwalaan niya. Ang mga mantsa nang karahasan nito sa katawan niya. Mga kiss mark, kagat at pasa.Ramdam niya pa rin ang sakit ng katawan niya, ang kirot sa maselang parte ng katawan niya.
Read more
Chapter 4
"WE'RE HERE." Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay nila Angela. Tanaw niya pa nang lumabas ang Itay niya para pagbuksan sila ng gate na kahoy. Ipinasok ni Mael ang kotse sa maliit na bakuran nila. Napansin niya ang isang pulang Jaguar na nakaparada sa bakuran nila. Wala silang kotse kaya alam niyang hindi sa kanila iyon. Wala rin siyang kilalang may gano'n kagarang sasakyan para dumalaw sa kanila.Nagtataka man ay sumunod na siyang bumababa nang huminto na ang kotse ni Mael."Tay, mano po." Inabot niya ang kamay ng ama at nagmano. "May bisita ho kayo?" tanong niya rito. "Andiyan ang babiyanin mo Angela," nakangiti nitong sagot. Napakunot ang noo niya sa sinabi ng ama pero bago pa siya makapagtanong uli naramdaman na niya ang kamay ni Mael na umakbay sa kanya. "Magandang gabi ho." Inabot din nito ang kamay ng Itay niya saka nagmano. Malapit ito sa Itay niya dahil madalas ang binata sa tahan
Read more
Chapter 5
MADAMING pagkain na nakahanda sa lamesa nila. Halos ang iba ay dala ng mga magulang ni Mael. Namamanhikan na pala ang mga ito. Wala siyang kibo ni hindi niya rin ginagalaw ang mga pagkain na nasa lamesa. Si Mael naman ay ganadong-ganado sa pagkain. Ito rin ang lagay nang lagay ng pagkain sa plato niya na hindi rin naman niya ginagalaw. Hindi rin siya nakikisali sa pagpaplano ng kasal nila na isang simpleng garden wedding sa mismong mansion ng mga Capistrano."Hey... Hindi mo ba nagugustuhan ang mga pagkain?" Napapitlag pa siya ng bigla siyang tanungin ni Mael. May pag-aalala sa mukha nito. Umiling lang siya. "Anong gusto mong kainin? Tell me, tatawag ako sa bahay para magpaluto kay Nanay Caring," masuyo ang boses na anito. Para itong isang ulirang kasintahan kung umakto. Hinawi pa nito ang buhok niya at iniipit sa tenga niya. "May pinaglilihian ka na ba?" Matalim na tinignan niya ito. "Hind
Read more
Chapter 6
KINABUKASAN nga ay naabutan niya si Mael na nasa sala nila at nagkakape. Agad itong tumayo nang makita siyang lumabas ng kuwarto niya. Nakasuot ito ng ripped jeans na itim at itim din na v-neck t-shirt, naka puting rubber shoes naman ito. Simple pero hindi niya maiwasang humanga sa binata. Guwapo ito at hindi lingid sa kanya na napakaraming halos maghubad sa harapan ng binata para lang mapansin nito. Guwapo din naman si Jonas pero si Jonas ay yung tipong pang boy-next-door ang datingan na kabaliktaran naman ni Mael. Mael is raggedly handsome na hindi na nito kailangang manutok ng kutsilyo kapag nang holdap kusa mo nang ibibigay dito ang lahat lahat ng mayron ka."Good morning, hon," nakangiting bati nito. Lumabas ang mapuputi nitong ngipin. Bagong ahit ito kaya maaliwalas ang mukha. "G-Good morning din," kiming bati niya dito. Lalong lumapad ang ngiti nito. "I brought you breakfast nandon na sa kusina nakahain na."

Read more

Chapter 7
MALAYO PA LANG ay tanaw niya na si Mael na nakasandal sa kotse nito habang nakahalukipkip. Nakayuko ito kaya hindi niya kita ang mukha nito. Lumapit siya dito. Napakunot noo siya nang tumingala ito nang maramdaman ang paglapit niya. Putok ang labi nito at may pasa sa panga. "Anong nangyari sayo?" nag-aalalang tanong niya dito. "Wala," matabang na sabi nito. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Walang imik na sumakay siya don. Mabilis na itong umikot sa driver seat. Pinaandar nito ang sasakyan na hindi man lang umiimik. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana Maya-maya pa ay napansin niya na hindi papunta sa bahay nila ang tinatahak nitong daan. Agad siyang naalarma. Umahon ang kaba sa kanyang dibdib. "S-Saan tayo pupunta Mael?" nahihintakutang tanong niya dito. Sumulyap ito sa kanya. Lumambot ang ekspresyon nito nang makita ang takot sa mukha niya. "Sa Ninong An
Read more
Chapter 8
"SAAN TAYO pupunta?" Tanong niya sa 'asawa'. Kanina pa sila bumabiyahe. Nakalabas na sila ng bayan."Sa rest house ni Daddy sa balakilong." Napadiretso siya nang upo. Dulo na ng San Ignacio ang balakilong. Halos dalawang oras ang biyahe don dahil sa rough road ang daan."P-pero hindi ako nakapagpaalam sa Itay." "Tumawag na ko sa inyo. Ipinagpaalam na kita sa Itay mo na bukas na kita iuuwi."Hindi na siya umimik pa. Tumanaw siya sa bintana. Pinipilit niyang labanan ang takot na nararamdaman. Hindi niya mapigilang isipin na mangyari uli ang nangyari sa kanila three weeks ago. Mariin siyang napapikit para ikalma ang sarili."Wala akong gagawing kahit anong ayaw mo Angela."Napamulat siya sa sinabi nito. Ngumiti lang siya ng mapait. Gusto niyang sabihin na ginawa na nito pero pinigalan niya ang sarili. Ayaw na niyang galitin ito. Pagod na siyang makipagtalo
Read more
Chapter 9
ISANG YELLOW sunny dress na hakab sa baywang ang sinuot niya, umabot lang ito hanggang sa gitnang hita niya. Maraming mga damit na pang babae sa cabinet na may mga tag pa lahat na ang iba ay kasing halaga na ng sahod niya sa loob ng dalawang buwan. Pinatuyo niya ang buhok gamit ang nakita niyang blower sa banyo kanina. Wala siyang make up o kahit pulbo. Lumabas na siya ng kuwarto. Sa hagdan pa lang amoy na niya ang mabangong amoy ng pagkain. Napahawak siya sa tiyan niya nang kumulo ito. Gutom na siya dahil hindi siya kumain kagabi.Nasa dulo na siya ng hagdan nang may marinig siyang kumosyon sa labas ng log house. Naglakad siya papunta sa direksyon ng pintuan. Nang malapit na siya sa may pintuan natigilan siya nang marinig ang isang pamilyar sa boses. "Ahas kang hayop ka! Ilabas mo si Angela!"Nanginginig na sumilip siya sa pintuan. Malakas na napasinghap siya nang makita si Mael a
Read more
Chapter 10
HALOS MAUBOS na ni Mael ang bote ng alak na kanina pa niya tinutungga pero hindi pa rin namamanhid ang sakit na nararamdaman niya. Halos lunurin na niya ang sarili pero bakit ayaw mawala ng sakit? Kahit saglit lang, kahit isang minuto lang. Gusto niyang ipahinga ang puso niya na durog na durog na.He wanted to send himself to sleep pero hindi niya magawa, hindi na rin umiipekto ang sleeping pills sa kanya dahil na immune na siya. Kahit ilang dosage ang laklakin niya wala nang saysay mauuwi lang siya sa coma pag-ipinilit niya pa. at kahit napakaganda non sa pandinig. Ang matulog na wala nang kasiguraduhan ang paggising. Dahil kapag tulog, hindi ka na makakaramdam ng sakit. Pero hindi pwede, hindi pwedeng ma-coma siya. Minsan nang nawala ang babaeng mahal niya nang mawala siya ng matagal at ngayon kasal na sila. Hindi siya papayag na maagaw na naman ito ng iba kahit pa mandaya siya, kahit pa pumatay siya.Basta na lang niyang
Read more
DMCA.com Protection Status