UNDESIRED

UNDESIRED

By:  MV Stories  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
23Chapters
4.3Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Once upon a time in a promiscuous beach resort which has a prude and nude side called Hydrus Haven, there was a fortress owned by a mysterious woman named Sheeva Mae Corporal. She's known for her old-fashioned black temple dress na mukha at kamay lamang niya ang nakikita. Her behavior and super conservative outfit were utterly out of place against the backdrop of the said haven for n*dists. The fortress and its owner alone had been a pain in the ass of the Turkish-Filipino owner of Hydrus Haven. Walang makapagsasabi kung ano ang tunay na misteryong bumabalot sa kakatwang tahanan na iyon ng dalaga. Fck whatever those goddamn mysteries na kinakanlung ng beach house na iyon! Basta ang natatanging layunin lamang ni Hydrus Horizon Hugo ay ang magiba ang bahay na iyon na sakop pa ng property na kanyang nabili. Subalit ang lagay ay dadanak daw muna ang dugo ng dalaga bago magtagumpay si Hydrus na maipagiba ang tahanan niya. Paano siya magtatagumpay na ipagiba ang bahay na iyon kung sa bawat impormasiyon na nakukuha niya tungkol sa misteryosong babae ay siya ring unti-unting paglambot ng puso niya? Would he be able to undesired the mysterious woman incessantly or would he forbid himself from adoring the exciting wonders his heart feels for her?

View More
UNDESIRED Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

To Readers

Maligayang pagdating sa aming mundo ng katha - Goodnovel. Kung gusto mo ang nobelang ito o ikaw ay isang idealista,nais tuklasin ang isang perpektong mundo, at gusto mo ring maging isang  manunulat ng nobela online upang kumita, maaari kang sumali sa aming pamilya upang magbasa o lumikha ng iba't ibang uri ng mga libro, tulad ng romance novel, epic reading, werewolf novel, fantasy novel, history novel at iba pa. Kung ikaw ay isang mambabasa, ang mga magandang nobela ay maaaring mapili dito. Kung ikaw ay isang may-akda, maaari kang makakuha ng higit na inspirasyon mula sa iba para makalikha ng mas makikinang na mga gawa, at higit pa, ang iyong mga gawa sa aming platform ay mas maraming pansin at makakakuha ng higit na paghanga mula sa mga mambabasa.

Comments
No Comments
23 Chapters
PROLOGUE
UmpisaYOU'RE THE ONLY MAN who I cherished so much and nothing else, Hydrus. You are special to me which is why I'd like to tell you that I am not yet ready to settle down. One way or another, I'd still hurt you. But it would be wrong of me to accept this ring, Hydrus. I am so sorry. I hope someday you will meet someone who could love you and stay by your side limitlessly because it wasn't me, Hydrus. Those exact lines echoed on his mind like a newly purchased compact disc being played coherently. As if it were made from his rotten past to make him suffered, making his life a hive of grief.It's been a couple of years since the woman he thought who'll be there with him for always and who'd be there so they'll accomplish the life they both dreamt of living refused his marriage proposal. Dalawang taon na ang
Read more
CHAPTER 1
Kabanata 1ANG ORIHINAL NA sadya lamang ni Sheeva sa terasa sa ikalawang palapag ng souvenir shop ay sumagap ng preskong hangin at mag–yosi. Ang lagay ay hindi niya nalabanan ang kanyang antok at napa–siesta siya nang wala sa oras sa coastal rocking chair sa terasa.Kung hindi lang dahil sa maingay at nakakabulahaw na huni ng tatlong diamond dove niyang mga alaga na sina Kiko, Chito at Gloc malamang ay hatinggabi pa siya magigising.Bumangon si Sheeva mula sa coastal rocking chair at nag–inat–inat. Nakaharap ang terasa ng souvenir shop sa karagatan kaya malaya niyang nalalanghap ang nakapasariwang hangin.Wala sa loob na umikot ang mga mata ni Sheeva nang matanaw niya sa shoreline ang dalawang kaibigan ni Hydrus na sina Uno at Junger na nakikipagharutan sa limang French girls na guest ng Hydrus Haven. Shameless manwhores, she spit mentally
Read more
CHAPTER 2
Kabanata 2NAPILITAN SI SHEEVA na gumising dahil tila yata walang balak ang mga pasaway niyang housemate na tantanan ang pagkalampag at pagkuskos sa pinto ng kuwarto niya mula sa labas.Ginawa ni Sheeva ang nakasanayan at in–on ang wall bluetooth speaker. Kinonekta niya iyon sa kanyang Android phone sa kabila ng kaunting siwang ng kanyang inaantok pang mga mata atsaka ipinatugtog ang medley ng mga awitin ng paborito niyang local Singer na si Andrew E bago sinubukang ituloy ang payapa niyang tulog.Kinagigiliwang libangan ng mga housemate niya ang makinig sa mga kuwelang awitin na iyon ni Andrew E.  Kapag ganoon ay behave na ang mga ito at hindi na nang–aabala at nangungulit.Subalit sansaglit pa’y mas lalong lumakas ang kaluskos ng mga kuko sa kaniyang pinto.She groaned in annoyance. Sumusukong iminulat na lamang ni Sheeva ang mga mata.“Anak ng sinampalukang pepé!
Read more
CHAPTER 3
Kabanata 3IT WAS AN UNFORESEEN consequences of her stupidity. She was only trying to save her life from drowning and moved herself into the coping corner of the six feet deep pool when Sheeva had a panic attack.It was a sudden episode at nasa kritikal pa siyang sitwasiyon. Fear enveloped her whole being.Karaniwang namamanhid ang mga kamay at mga binti ni Sheeva sa tuwing nagkakaroon siya ng panic attack. She also had a trouble in breathing. Another common bodily disorder whenever she had it.  Napakasamang pangitain na naroon pa siya sa malalim na tubig. Those symptoms were uncontrollable.Ilang taon nang iniinda ni Sheeva ang panic attack disorder. She usually takes Benzodiazepines whenever the serge of panic got intense but she was helpless at the moment. So helpless.Ang nakikita niyang risk factor kaya nagkaroon siya ng disorder na iyon ay ang dahilan din kaya n
Read more
CHAPTER 4
Kabanata 4ALIW NA ALIW at napapakanta pa ng Biniberocha si Sheeva habang pinapaliguan niya ang kaniyang alagang Great Dane dog na si Aklas nang maramdaman niya na tila ba may mga matang nakamasid sa kaniya. Nasa poso siya kasama ang kaniyang alagang si Aklas na ilang metro lang ang layo sa inuupahan niyang beach house.With a fake little pout, she half-heartedly decided to turn around and find whoever watching her.A startled gasp tore from her lips upon seeing the same man who was pestering her last night. Awtomatikong gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ng Macedonian national nang magsalubong ang kanilang mga mata. His eyes expressed longings and fondness while hers stayed unrecognizable and emotionless.His smiles shown friendliness and wholesomeness. Ito iyong tipo na suwabeng manloloko katulad no’ng Engineer na nangloko kay Vivian. Tipong akal
Read more
CHAPTER 5
Kabanata 5SI NENA AY BATA pa, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah. Si Nena ay dalaga na, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah. Si Nena ay mumu na, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah…Hindi naawat ni Sheeva ang kaniyang tawa habang pinapanood ang mga bata sa baryo ng Elcano na masayang naglalaro sa maliit na liwasan sa tapat ng chapel. Nalilito at lubos na naaaliw ang kaniyang mga mata sa mga batang naglalaro ng mga tradisiyonal o mga indigenous na laro ng mga kabataang Pinoy katulad ng luksong lubid, Chinese garter at iyong ibang kabataang lalaki nama’y kinakarer ang larong luksong baka at patintero. Paminsan-minsa’y hindi mapigilan ni Sheeva ang mapaigtad sa kinauupuan niyang lumang concrete bench sa tuwing may nadadapa o natitisod na bata ngunit tuloy pa rin naman ang mga ito sa pakikipaglaro.Ang maliit at payak na baryo ng Elcano ay ang
Read more
CHAPTER 6
Kabanata 6A PAIR OF menacing hazel eyes with gold flecks bored into her the moment she stepped inside of Goldfinger Ink Hub. Those eyes seemed so unhappy upon seeing her— her outfit rather. Hindi pa nakuntento ang naaalibadbarang mga mata na iyon at makailang beses pa itong iniksamen ang kaniyang kasuotan na waring isa siyang takas sa asylum.“What the hell are you wearing?” Napapantastikuhang bungad na tanong sa kaniya ni Grazz Grygor Goldfinger— the owner of Goldfinger Ink Hub and the bastard who possessed those hazel eyes with gold flecks that still gazing at her unjustly.Inikot ni Sheeva ang kaniyang mga mata at tumuloy sa tattoo hub kasunod si Ranz na siyang inutusan ni Grazz na sumundo sa kaniya sa Poza Rica. Padabog siyang umupo sa visitor's bench at mabilisang pinukol ng masamang titig si Ranz na isa ring tattoo artist sa Goldfinger Ink Hub.Grazz had a clien
Read more
CHAPTER 7
Kabanata 7SHEEVA’S PALMS began to sweat. The beat of her heart went more aggressive tipong ibig na nitong umalpas mula sa kinalalagyan nito. Hydrus Horizon Hugo—the Adonis incarnate in front of her never leave his intense eyes from her body, particularly in her face. Hindi man lang ito nag-alangan na isuyod ang mapanuri at malagkit nitong titig sa kaniyang kabuuan. Ipupusta niya ang kaniyang puri at natitiyak niyang lahat ng cut ng kaniyang suot na daring club dress ay nasipat na ng mga mata nito. Hindi masundan ni Sheeva kung ilang ulit siya nitong hinagod ng masidhi at malisyosong tingin dahilan upang lumago ang tensiyon sa kaniyang sistema.What was she supposed to do or act? Katanungan na umuukilkil sa isip ni Sheeva sa mga oras na iyon. Based on his reaction, he did not recognize her as the hoodoo girl he used to hate and
Read more
CHAPTER 8
Kabanata 8HYDRUS MUST BE real crazy for having an urge to chase the woman and grab her back to the fantasy room. And honestly speaking, he wanted more than that. More like he wanted her to be stuck with him in that room until his mind is at ease.Hopes bloomed inside his chest. Masaya siya. He decided to follow her and apparently, have a serious talk with her. But he was hesitant that he might mystify or scare her away and his intentions turned out unreasonable. She won't probably understand him dahil sa kondisyon nito.I fucking understand why.In hasten strides, Hydrus walked down the seemingly endless corridor from the fantasy room. El Sacramento was not his cup of tea. Maingay, magulo. Pero hindi siya nagsisisi na pumayag siya sa kagustuhan ni Grazz na doon nila gagawin ang taunan niyang body ink.Una niyang apak sa strip joint na iyon ay
Read more
CHAPTER 9
Kabanata 9“TANGA! TANGA! Anak ka ng p*peng tanga, Sheeva Mae! Ngayon ka nga lang haharap na maganda kay Hydrus, sinapian ka pa ng katangahan.” Walang humpay na sermon ni Sheeva sa sarili habang inis na sinuri ang napunit na parte ng kaniyang dress.Aksidenteng sumabit ang skirt ng kaniyang dress nang humakbang siya sa hanggang bewang na wooden fence sa likod-bahay ni Hydrus. Short cut it is! Doon siya madalas na dumaan kapag nasa misyon siyang manmanan si Hydrus baka may isinama itong babae sa villa nito.“Panira ka! Shit ka!” Gawa ng lumalalang inis ay sinipa-sipa niya ang estokadang kahoy. Wala siyang balak na sirain iyon pero napinsala niya iyon at nagsitanggalan ang ilang piraso.Bago pa may dumaan sa dakong  iyon at mahuli siya sa aktong damaging of property ay umiskapo na siya na parang walang nangyari.Napadaan si Sheeva sa parte ng backyard kung saan nakasampay an
Read more
DMCA.com Protection Status