Go To Hell (Hell Duology #1)

Go To Hell (Hell Duology #1)

By:  SaNiVeCent  Ongoing
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
49Chapters
1.5Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Could sending people in hell would change the fact that she's also came from it? Escaping ang impersonating weren't easy for Cypher Ashy Kim, the reason for her to considered that living her life doesn't seemed so boring at all, because for her living a normal life is the thing that she really wanted to experience, but then escaping wouldn't change everything. Because wherever she hides herself, her past would still be there to hunt her system. Na kahit ano'ng pikit ang gawin niya, gigisingin at gigisingin pa rin siya ng katotohanan na hindi naman talaga normal ang mundo na kaniyang ginagawalan.

View More
Go To Hell (Hell Duology #1) Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
49 chapters
Disclaimer
Go To Hell (Hell Duology #1)Action/Mystery/RomanceTagalog-English StoryWritten by SaNiVeCentAll Rights Reserve©SaNiVeCentNo part of this book maybe reproduced, stored, in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electric, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Author.This is a work of fiction. Names, characters, places, events and others are fictitious, unless it was stated. Any resemblance to real persons, living or dead or actual events are purely coincidental. -Catch up with me in my social media accounts :FB: Ren EveIG: sanivecent
Read more
Prologue
Paulit-ulit akong nagsusulat ng kung anu-ano sa aking notebook habang nakaupo sa upuan na katapat ng aking study table. Tsk. I’m bored. Binitawan ko ang ballpen na aking hawak saka ko inilibot ng tingin ang buo kong apartment. What should I do to kill my boredom? “Tao po! Tao po!” Napakunot ako ng noo at napatayo sa aking kinauupuan nang nakarinig ako ng boses mula sa labas. Lumabas ako patungo sa sala at pumunta sa pintuan ng aking apartment. I grabbed the door knob before I open the door; bumungad sa akin si Badong na nakapamaywang habang nakataas ang isang kilay. “What is it, Badong?” tanong ko sa kaniya na kaniyang ikinangiwi. “Belly! Belly ang itawag mo sa akin! Hindi Badong!” maarte niyang wika habang nanlalantik pa ang dalawang kamay. Napabuntonghininga na lang ako sa kaniyang sinabi. “Ano’ng kailangan mo?” Minsan lang dumalaw si Badong dito sa apartment ko kung saan ay siya ang nagmamay-ari. Well, I’
Read more
Chapter 1: Lucky
Cypher’s POV       My eyes roamed around, but I found nothing.  I’m about to continue my walk when suddenly someone grabbed my wrist. Namalayan ko nalang na nakasandal na ako sa isang pader sa loob ng isang madilim na eskinita habang may dalawang mga bisig na nakaharang sa tigkabila kong gilid. Napangiwi ako sa biglaang nangyari.“The hell with—” I was about to scream when he suddenly covered my mouth using his hand.“Shh.” Hindi na ako gumalaw at naglikot nang nakarinig ako ng mga mabibilis na yabag.       Napatingin ako sa aking gilid kung saan nakikita ko ang labas ng eskinita. May mga nakita akong lalaking nakaitim na tumatakbo at tila may hinahabol. I glanced at the man in front that seemed the one that they're searching. I could only sees his half face, because of the dark corner where we are.       Marahas kong inali
Read more
Chapter 2: My Bad
Cypher's POVHinanda ko ang aking mga gamit para sa pagpasok. Sinuklay ko ang aking tuwid na buhok, at halos mapangiwi na lang ako nang napansin ko na medyo maikli ang skirt na aking suot. Initupi ko ang aking long sleeve hanggang siko at hindi na inabala pang ayusin ang aking pulang necktie katerno ng kulay ng aking palda. Hinayaan kong hindi bukas ang kuwelyo ng aking uniform dahil pakiramdam ko ay hindi ako makakahinga. Sinuot ko ang aking eyeglasses matapos kong mag-ayos. Inihanda ko na ang aking bagahe. Ayon kasi kay Denise ay isa rin 'yong dorm school, kaya naisip kong mag-dorm na lang.Pagkabukas ko ng pintuan ng aking apartment ay bumungad sa akin si Denise na may malawak na ngiti sa kaniyang labi. Maayos ang kaniyang uniform at halata sa kaniyang hitsura ang pagiging excited sa pagpasok. Tss. Kung hindi lang dahil sa babaeng ito hindi ako maglalakas-loob na pumasok ng eskwelahan."My Gosh, Cypher! First day na first
Read more
Chapter 3: Sneaked Out
Cypher's POV"Oh my bad." I looked at the one who did it as I found Keira who's grinning at me widely. Nagsimulang mag-ingay ang mga estudyante sa cafeteria. "Minsan kasi tumingin ka rin sa dinaraanan mo."Ramdam ko ang mga tingin ng mga estudyante sa aming gawi. Nagbubulungan ang iba sa kung ano ba ang nangyari; ang iba naman ay pumapanig kay Keira na tila ba sinasabi na tama lang ang kaniyang ginawa. Dahan-dahang umangat ang aking tingin. I really don't know what's her problem, or maybe because of what I did earlier."What? I already said that it was my bad. I'm sorry," saad niya nang nanatili ang malamig kong tingin sa kaniyang gawi."What's happening here?" Nakita kong nahawi ang daan sa likuran ni Keira at lumabas doon ang tatlong lalaki.Binalot ng katahimikan ang buong paligid, ngunit may iilan akong narinig na tumili. Napukaw ang atensyon ko sa isang lalaking naglakad palapit kay Keira.
Read more
Chapter 4: Mess
Cypher's POV    Second day of classes, sucks! Halos mamungay na ang dalawa kong mata dahil sa walang sawang pagkukuwento ng professor namin sa history. Hindi ko alam kung paano ko natagalan ang magmulat ng mata habang lumilipad ang isip ko sa kawalan, hanggang sa namalayan ko na lang na ini-dismiss kami ng prof.     Kaagad akong tumayo at nagtungo sa cafeteria nang nakaramdam ako ng gutom. Sigawan na kaagad ng mga studyante ang bumungad sa akin nang nakapasok ako. Napansin kong nakapalibot sila sa gitna na tila may pinapanood na kung ano.     Panibagong palabas?     Wala na sana akong balak na tingnan pa kung ano ang nangyayari, ngunit napahinto ako nang narinig ko ang isang pamilyar na boses, "Ang sama mo! Wala naman akong ginagawang masama sa 'yo 'di ba!?""Oh really? I know. Hindi pa ako matanda para magkaroon ng memory los
Read more
Chapter 5: Blooded Bar
Cypher's POV Weekend and I'm out of the campus. Kasalukuyan akong naglalakad papunta sa isang store nang biglang may humatak sa aking braso. "Girl, club tayo." Inalis ko ang kamay ni Amethyst sa aking braso. "I'm not interested." "Oh come on, Cypher. H'wag mong lunurin ang sarili mo sa ganitong klase ng buhay. You know it's boring," she said making me realized how boring my life is. Tsk. Balak ko pa sanang magprotesta nang bigla niya akong hinatak papasok sa kaniyang sasakyan. This woman, hindi talaga ako titigilan hangga't hindi ako pumapayag. Wala na akong nagawa kun'di makisabay sa gusto niya. Ilang araw na rin ang lumipas at wala pang nagbibigay sa amin ng trabaho. I checked my wrist watch and it's already 8 PM. Samu't-saring ingay ang aking narinig nang nakarating kami sa loob ng bar. May mga usok pa akong nakita dahil sa mga taon
Read more
Chapter 6: Better
Cypher’s POV      I'm in the cafeteria while enjoying my favorite ham and cheese pizza, when someone called my name. Nakita ko ang tumatakbong si Denise, Farris, at Sumi papunta sa table ko habang may malawak na ngiti sa kanilang mga labi. I raised my brow. Kailan pa sila nagsimulang mapalapit sa isa’t isa? As for Denise, well Sumi is her roommate, but Farris? I shrugged my shoulders. Maybe she’s really that friendly. “Good morning, Cypher!” sabay-sabay nilang bati sa akin bago naupo sa tatlong upuan sa aking table. “Who said you can sit there?” tanong ko sa kanila na ikinanguso ni Denise. "Ang KJ mo talaga." Natawa sina Farris at Sumi dahil do’n. "Just kidding," I said as a grin formed on my lips. "Really? Nagbibiro ka sa lagay na 'yan, Ate Cypher? Hindi halata, promise," si Sumi. Tinatawag niya kaming tatlo na ate dahil siya ang pinakabata sa amin
Read more
Chapter 7: Gate Crash
Cypher’s POV       Nakita ko ang aking sarili sa loob ng isang clinic nang nagmulat ako. Napalibot ang paningin ko sa paligid, may kurtinang asul na nakaharang sa tigkabila kong gilid kaya napaupo ako nang maayos. Tiningnan ko kung ano’ng oras na. Nanlaki na lang ang mata ko nang nakitang alas otso na pala ng gabi.       I slept for the whole day then?  Napahawak ako sa aking ulo nang bigla itong sumakit.“Cypher! Mabuti naman at gising ka na.” Napalingon ako sa nagsalita. Nakita ko si Denise, Sumi, at Farris habang may bitbit ang mga ito na basket.“Gosh! Sinabi ko na sa `yo na kumain ka kanina ng breakfast. Iyan tuloy, nihimatay ka,” sermon sa akin Farris. Natigilan ako sa sinabi niya.      It’s true that I didn't eat breakfast, but I think that’s not the reason why I collapsed. Biglang pumasok sa isip ko ang nangyari kagabi
Read more
Chapter 8: Chase
Cypher's POVKasalukuyan kaming nasa sasakyan ni Seike katapat ng isang five star hotel. Dito namin napiling huminto matapos naming makalabas ng university.“Kasama natin sina Avery sa masquerade. They have their own invitations,” panimula niya.“So what’s the main reason?”“Flashdrive.” Napatingin ako sa kaniya nang may pagtataka. Is he serious?“What about it?”“Kailangan natin 'yong makuha sa isang tao. Which is the main celebrant in the party.” Napahalukipkip ako sa sinabi niya.“Para lang sa isang flashdrive dadalo ang karamihan sa atin? Is it too important?”  I mean, they can do it without me. We are just in the same place, so what’s the difference?But then the truth is, I don't want to go. Dahil ayaw ko sa mga ganoong klase ng event.“Yes, because it’s his order.” Natahimik ako sa aking narin
Read more
DMCA.com Protection Status